14 Bài Tập Chương Oxi Lưu Huỳnh Cơ Bản Nhất

Bạn đang xem: 14 Bài Tập Chương Oxi Lưu Huỳnh Cơ Bản Nhất tại thptnguyenquannho.edu.vn

Bài tập Lưu huỳnh oxit là một trong những dạng bài tập cơ bản và quan trọng của chương trình Hóa học 10. Trường THPT Nguyễn Quán Nho chia sẻ đến các em 14 bài tập chương Oxi Lưu Huỳnh cơ bản nhất. Gồm câu hỏi lý thuyết và bài tập vận dụng có đáp án chi tiết giúp học sinh nắm vững đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học đặc trưng và dạng bài tập cơ bản,… của chương Oxi. lưu huỳnh.

I. Bài tập chương Oxy Lưu Huỳnh – Phần lý thuyết:

Câu 1: Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường sử dụng ozon để bảo quản hoa quả được lâu. Ứng dụng trên phụ thuộc vào tính chất nào sau đây?

A. Ozon trơ về mặt hóa học.

B. Ozon là chất khí có mùi đặc trưng.

C Ozon không phản ứng với nước.

D. Ozon là chất oxi hóa mạnh.

Trả lời: DỄ DÀNG

Giải thích: Khí oxi hóa mạnh đóng vai trò là chất oxi hóa với các hợp chất, phá hủy cấu trúc của vi sinh vật, nấm men, làm hư hỏng quả. Vì vậy, ozone giúp bảo quản trái cây tốt hơn.

Câu 2: Số hiệu nguyên tử của lưu huỳnh là 16. Vị trí của lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học là?

A. Chu kỳ 3, nhóm VIA.

B. Chu kỳ 5, nhóm VIA.

C. chu kỳ 5, nhóm IVA.

D. chu kỳ 3, nhóm IVA.

Trả lời: A

Câu 3: Cho các phản ứng hóa học sau:

Câu 4: Chúng ta đều biết hơi thủy ngân rất độc, vậy nếu làm vỡ nhiệt kế thủy ngân, ta rắc chất gì lên thủy ngân và thu lại?

A. Bột than.

B. Cát mịn.

C. hạt muối.

D. Lưu huỳnh.

Trả lời: DỄ DÀNG

Giải: Ta có phương trình phản ứng:

S + Hg → HgS

Câu 5: Trong phản ứng lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng:

S + 2H2SO4 đặc → 3SO2 + 2H2O

Tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử so với số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là:

A. 1:2.

B. 1:1.

C.3:2.

D. 2 : 1.

Trả lời: DỄ DÀNG

Giải thích:

Tập-Chương-Oxidium-Luxury

Câu 6: Lưu huỳnh có thể tồn tại ở những trạng thái số oxi hóa nào?

A. -1; +4; +5; +6

B. -1; +2; +4; +6.

C. -2; 0; +4; +6

D. +1 ; 0; +4; +5

Câu trả lời:

Câu 7: Cấu hình electron ở trạng thái kích thích của S khi tạo ra Sbai-tap-chuong-oxi-luu-huynh được:

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh

Đáp án: BỎ

Giải thích: Khi tạo WILLbai-tap-chuong-oxi-luu-huynhS sẽ ở trạng thái kích thích, 1 electron của phân lớp 3p chuyển sang phân lớp 3d tạo ra 4 electron độc thân

Vậy cấu hình electron trạng thái kích thích của S là: bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh

Câu 8: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất vật lí đặc trưng của lưu huỳnh?

A. chất rắn màu vàng.

B. không tan trong nước.

C. có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.

D. Tan nhiều trong benzen.

Câu trả lời:

Giải thích: Lưu huỳnh lệch tâm nóng chảy ở 113oC, lưu huỳnh đơn tà nóng chảy ở 119oC.

→ Nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh cao hơn nhiệt độ sôi của nước.

Câu 9: Ứng dụng nào sau đây không phải của lưu huỳnh?

A. Làm nguyên liệu sản xuất H2SO4.

B. Là chất lưu hóa cao su.

C. Khử chua đất.

D. Điều chế thuốc súng đen.

Câu trả lời:

Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh tính bazơ của lưu huỳnh và oxi:

A. tính oxi hóa của lưu huỳnh < oxi

B. tính oxi hóa của lưu huỳnh > oxi

C. Tính oxi hóa của lưu huỳnh và oxi như nhau

D. oxi và lưu huỳnh có tính khử như nhau

Đáp án: BỎ

Giải thích:

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh

→ Tính oxi hóa của oxi lớn hơn của lưu huỳnh.

Câu 11: Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?

Tập-Chương-Oxidium-LuxuryII. Bài tập Chương Oxi Lưu huỳnh-Phần bài tập

Câu 12: Cho 11 gam hỗn hợp gồm bột nhôm và bột sắt phản ứng hoàn toàn với bột lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí, lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 12,8 gam. Khối lượng sắt có trong hỗn hợp đầu là:

A. 5,6 gam. B. 22,4 gam. C. 2,8 gam. D. 7,4 gam.

Trả lời: A

Giải thích:

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 12,8/32 = 0,4 (mol)

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh

Bảo toàn electron: bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh

Câu 13: Cho 5,6 gam bột sắt tác dụng với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho A phản ứng với một lượng dư dung dịch HCl, thoát ra hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan B. Để đốt cháy hoàn toàn X và B cần vừa đủ V lít khí bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh (đktc). Giá trị của V là bao nhiêu?

A. 2,80(l) B. 3,36(l) C. 3,08(l) D. 4,48(l)

Trả lời: A

Giải thích:

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh= 5,6/56 = 0,1 (mol); bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 2,4/32 = 0,075 (mol)

bảo toàn electron 4bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 2bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh + 4bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 2.0,1 + 4.0,075

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 0,125 mol

⇒ V = 0,125. 22,4 = 2,8 (l)

Câu 14: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng đạt 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra. hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Z có khối lượng riêng so với bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh bằng 5. Tỉ số a:b bằng

A. 2:1 B. 1:1 C. 3:1 D. 3:2

Trả lời: A

Giải thích:

Fe + S → FeS (đun nóng)

FeS + 2HCl → bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh+ bai-tap-chuong-oxi-luu-huynhS

Fe + 2HCl → bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh + bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 5.2 = 10

Giả sử số mol Z là 1 mol

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh + bai-tap-chuong-oxi-luu-huynhS = 1

2bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh+ 34bai-tap-chuong-oxi-luu-huynhS=10

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 0,75 ; bai-tap-chuong-oxi-luu-huynhS = 0,25

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = bai-tap-chuong-oxi-luu-huynhS = 0,25mol; bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh (dư) = bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 0,75 mol

bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 0,25 + 0,75 = 1 (mol) bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh = 0,25.100/50 = 0,5 (mol)

⇒ a : b = 1 : 0,5 = 2 : 1

Trên đây là 14 câu hỏi cụ thể về các dạng bài tập chương Oxi và lưu huỳnh, tổng hợp cả lý thuyết và bài tập vận dụng có đáp án chi tiết.

Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài học hay, bài tập mẫu và đề thi mẫu tại Trường THPT Nguyễn Quán Nho nhé!

Bạn thấy bài viết 14 Bài Tập Chương Oxi Lưu Huỳnh Cơ Bản Nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về 14 Bài Tập Chương Oxi Lưu Huỳnh Cơ Bản Nhất bên dưới để Trường THPT Nguyễn Quán Nho có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenquannho.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Quán Nho

Nhớ để nguồn bài viết này: 14 Bài Tập Chương Oxi Lưu Huỳnh Cơ Bản Nhất của website thptnguyenquannho.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về 14 Bài Tập Chương Oxi Lưu Huỳnh Cơ Bản Nhất
Xem thêm bài viết hay:   Hướng dẫn cụ thể và lên sơ đồ tư duy đây thôn Vĩ Dạ

Viết một bình luận