Bài Tập Cân Bằng Phản Ứng Oxi hóa Khử

Bạn đang xem: Bài Tập Cân Bằng Phản Ứng Oxi hóa Khử tại thptnguyenquannho.edu.vn

Bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử là dạng bài tập cơ bản và rất quan trọng đối với môn hóa học THPT. Kien Guru chia sẻ đến các em phương pháp và bài tập mẫu giúp các em nắm vững và giải nhanh các dạng bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử.

I. Phương pháp và ví dụ về bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử

1. Phương pháp

Nguyên tắc: Tổng số electron cho = Tổng số electron nhận

Bước 1. Xác định số oxi hóa thay đổi như thế nào.

Bước 2. Thiết lập cân bằng electron.

Bước 3. Đưa các hệ số vừa tìm được vào phương trình phản ứng và tính các hệ số còn lại.

Ghi chú:

– Ta có thể cân bằng phản ứng oxi hóa – khử theo phương pháp tăng – giảm số oxi hóa với nguyên tắc: tổng số oxi hóa tăng = tổng số oxi hóa giảm.

– Phản ứng oxi hóa khử cũng có thể cân bằng bằng phương pháp ion–electron: chẳng hạn …

– Nếu trong một phương trình phản ứng oxi hóa – khử có nhiều nguyên tố mà số oxi hóa của chúng đều giảm (hoặc tăng), nhưng:

+ Nếu chúng thuộc cùng một chất: thì phải đảm bảo tỉ lệ về số lượng nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

+ Nếu thuộc các chất khác nhau: phải đảm bảo tỉ lệ về số mol của các chất đó theo đề bài đã cho.

* Trường hợp hợp chất hữu cơ:

– Trường hợp hợp chất hữu cơ trước và sau phản ứng có 1 nhóm nguyên tử bị thay đổi và một số nhóm không đổi thì xác định số oxi hóa của C trong mỗi nhóm trước khi cân bằng.

– Trong trường hợp hợp chất hữu cơ biến đổi cả phân tử thì cân bằng phải theo số oxi hóa trung bình của C.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Phản ứng cân bằng:

CRS + bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu

Hướng dẫn:

Bước 1. Xác định sự thay đổi số oxi hóa:

Cr+2 → Cr+3

S-2 → S0

N+5 → N+4

Bước 2. Lập cân bằng electron:

Cr+2 → Cr+3 + 1e

S-2 → S0 + 2e

CrS → Cr+3 + S+0 + 3e

2N+5 + 1e → N+4

→ Có 1CrS và 3N3-120.

Bước 3. Đưa các hệ số vừa tìm được vào phản ứng và cân bằng phương trình phản ứng:

CrS + 6HNO3 → Cr(NO3)3 + 3Nbai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu + S + 3bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khuÔ

Ví dụ 2. Cân bằng phản ứng trong dung dịch bazơ:

NaCrbai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu+ 4OH– → bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu + 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br–

Phương trình ion:

2bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu+ 8OH– + 3Br2 → 2CrO2-4 + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản ứng dạng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. Phản ứng cân bằng trong dung dịch với bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khuÔ tham gia:

KMnO4 + H2O + K2SO3 → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu + 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH–

bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu + H2O → bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu + 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu + H2O + 3bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu → 2MnO2 + 2OH– + 3bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu

Phương trình phản ứng dạng phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

II. Bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử và lời giải

Phần bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử gồm 5 câu hỏi có đáp án chi tiết các dạng bài và 3 câu hỏi học sinh tự làm.

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử được sử dụng trong hầu hết các dạng bài tập THPT và trải rộng khắp hầu hết các câu bài tập trong đề thi hóa học THPT. Vì vậy, bộ câu hỏi minh họa dưới đây sẽ giúp các em học sinh dễ dàng hình dung và nắm chắc kỹ năng giải bài toán cân bằng phản ứng oxi hóa khử.

1. Bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Câu 1. Cho phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu)2 + H2O. Hệ số cân bằng của FeSO4 và K2Cr2O7 lần lượt là bao nhiêu?

A. 5; 2 B. 6; 2 C. 6; 1 D. 8; 3

Câu 2. Cho phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Cho tỉ lệ các hệ số của chất khử và chất oxi hóa sau khi cân bằng là đáp án dưới đây?

A. 4:3 B. 3:4 C. 3:2 D. 2:3

Câu 3. Cân bằng phản ứng sau:

Fe3O4 + HNO3 → Fe(bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu)3 + KHÔNG + H2O

Câu 4. Cân bằng phản ứng:

As2S3 + HNO3 + H2O → H3Asbai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu+ KHÔNG + H2SO4

Câu 5. Cân bằng phản ứng:

FexOy + HNO3 → Fe(bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu)3 + KHÔNG + H2O

2. Câu trả lời

Câu hỏi 1: câu trả lời là MỘT

Bài tập-cân bằng-phản ứng-oxi hóa-khử

Câu 2: ĐÁP ÁN

Bài tập-cân bằng-phản ứng-oxi hóa-khử

Câu 3:

Bài tập-cân bằng-phản ứng-oxi hóa-khử

Câu 4:

Bài tập-cân bằng-phản ứng-oxi hóa-khử

Câu 5:

Bài tập-cân bằng-phản ứng-oxi hóa-khử

3. Bài tập tự làm

Câu 1. Cân bằng phương trình phản ứng oxi hoá – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu)3 + K2SO4 + H2O

Câu 2. Xác định hệ số cân bằng của KMnO4 trong phản ứng sau:

S3-120 + KMnO4 + bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khuO → K2bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu + …Chọn câu trả lời đúng nhất

A. 2 B. 5 C. 7 D. 10

Câu 3. Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp cân bằng e:

bai-tap-can-bang-phan-ung-oxi-hoa-khu

Trên đây là phương pháp giải các dạng bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử cụ thể. Gồm các ví dụ minh họa và bài tập mẫu có đáp án chi tiết. Trường THPT Nguyễn Quán Nho hi vọng qua bài học này có thể giúp các em nắm vững kiến ​​thức, hiểu bản chất và dễ dàng ghi nhớ các phương pháp làm các dạng bài tập cân bằng phản ứng oxi hóa khử. Bạn có thể tham khảo thêm nhiều bài học bổ ích tại Trường THPT Nguyễn Quán Nho nhé!

Bạn thấy bài viết Bài Tập Cân Bằng Phản Ứng Oxi hóa Khử có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bài Tập Cân Bằng Phản Ứng Oxi hóa Khử bên dưới để Trường THPT Nguyễn Quán Nho có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenquannho.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Quán Nho

Nhớ để nguồn bài viết này: Bài Tập Cân Bằng Phản Ứng Oxi hóa Khử của website thptnguyenquannho.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Bài Tập Cân Bằng Phản Ứng Oxi hóa Khử
Xem thêm bài viết hay:  Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Viết một bình luận