Các Công Thức Hoá Học Lớp 11 Giúp Giải Nhanh Toán Hiđrocabon

Bạn đang xem: Các Công Thức Hoá Học Lớp 11 Giúp Giải Nhanh Toán Hiđrocabon tại thptnguyenquannho.edu.vn

Lý thuyết hóa hữu cơ rất nhiều nên bài tập cũng rất đa dạng. Để các em giải tốt bài tập hóa hữu cơ, Trường THPT Nguyễn Quán Nho cung cấp cho các em công thức hóa học lớp 11 giúp giải nhanh bài tập về hiđrocacbon.

Mục lục

I. Công thức hóa học lớp 11: Toán đốt cháy hiđrocacbon

– Công thức chung của hiđrocacbon (HC): CxHy (x, y nguyên dương) hoặc

CnH2n+2 -2k với k là số liên kết π và số vòng trong hiđrocacbon.

– Công thức tính số + v: + v = hình ảnh ngày 09 tháng 7 năm 2020 06 55 41 86 sáng

– Phương trình cháy: hình ảnh ngày 09 tháng 7 năm 2020 06 56 00 09 sáng

– Dựa vào số mol CO2 và H2O sau phản ứng ta xác định được loại hợp chất.

Các định luật bảo toàn được sử dụng phổ biến nhất là:

Bảo toàn khối lượng: hình ảnh ngày 09 tháng 7 năm 2020 07 02 05 38 sáng

Bảo toàn các yếu tố:

hình ảnh ngày 09 tháng 7 năm 2020 02 32 59 71 chiều(trong thành phần phân tử chỉ có C và H).

– Công thức tính số C, số H:

+ Số C = hình ảnh ngày 09 tháng 7 năm 2020 02 33 57 64 chiều

+ Số H = hình ảnh ngày 09 tháng 7 năm 2020 02 34 10 63 chiều

– Đối với các bài toán đốt cháy hỗn hợp 2 hiđrocacbon thì:

Khối lượng mol trung bình: hình ảnh ngày 09 tháng 7 năm 2020 02 34 31 12 giờ chiều

hoặc là hình ảnh ngày 09 tháng 7 năm 2020 02 34 45 26 giờ chiều hoặc là hình ảnh ngày 09 tháng 7 năm 2020 02 34 58 31 chiều

+ Số Ctb = hình ảnh ngày 09 tháng 7 năm 2020 02 35 29 14 giờ chiều

Chú ý: Khi trung bình cộng C là số nguyên (bằng trung bình cộng của 2 nguyên tử C) thì số mol của 2 chất bằng nhau.

– Bài toán dùng hỗn hợp sản phẩm để tiếp tục phản ứng:

+ Dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) chứa P2O5, H2SO4 đặc, CaO, muối khan,…. rồi dẫn qua bình 2 chứa các dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,…

mjar 1 gain = mH2O (hấp thụ nước)

m bình 2 tăng = mCO2 (hấp thụ CO2).

+ Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng các dung dịch bazơ như NaOH, Ca(OH)2,…

tăng trung bình = mCO2 + mH20 (hấp thụ cả CO2 và nước).

+ Khối lượng dung dịch tăng: m dd tăng = mCO2 + mH20 – m kết tủa.

+ Khối lượng dung dịch giảm: m dd giảm = mkết tủa – (mCO2 + mH20 ).

+ Lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch lại thu được kết tủa nữa:

PT: hình ảnh ngày 09 tháng 7 năm 2020 02 46 39 34 chiều

hoc-11-2

Công thức hóa học lớp 11

II. Công thức hóa học lớp 11: Tính số đồng phân hiđrocacbon

1. Đồng phân ankan:

– Phương án chính: CnH2n+2 (n 1)

– Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới có đồng phân mạch.

Công thức nhanh: hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 45 47 21 giờ sáng

2. Các đồng phân của anken:

– MTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

– Anken có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí liên kết đôi và đồng phân hình học.

– Mẹo tính nhanh số đồng phân anken:

Xét 2C có liên kết đôi thì mỗi C sẽ liên kết với 2 nhóm thế (giống nhau hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ 2C có liên kết đôi sẽ còn lại 2C và H nhóm thế.

hình ảnh ngày 09 tháng 7 năm 2020 02 59 27 59 chiều

Nếu đề bài yêu cầu tính số đồng phân thì cấu trúc sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu bắt buộc phải có đồng phân (kể cả đồng phân hình học) thì sẽ là 1+1+2=4 đồng phân.

3. Các đồng phân của ankin:

– Mặt trận tổ quốc: CnH2n-2 (n ≥ 2).

– Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân liên kết ba và không có đồng phân hình học.

– Mẹo nhanh để tính đồng phân kiềm:

Xét 2C có liên kết ba, mỗi C sẽ liên kết với 1 nhóm thế (giống nhau hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C có liên kết ba sẽ để lại 2C và H là nhóm thế.

hình ảnh ngày 09 tháng 7 năm 2020 03 02 59 95 chiều

Ta có 2 đồng phân anken.

4. Đồng phân benzen:

– Mặt trận tổ quốc: CnH2n-6 (n ≥ 6).

– Công thức tính số đồng phân: hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 48 09 02 sáng

5. Đồng phân ancol:

– Công thức cấu tạo của ancol no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1OH hoặc CnH2n+2O (n ≥ 1).

Ancol có đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm OH.

– Công thức tính số đồng phân: hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 48 37 68 sáng

6. Đồng phân ete:

– Công thức cấu tạo của ete no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+2O (n ≥ 2).

– Công thức tính số đồng phân: hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 48 56 74 sáng

7. Đồng phân của phenol:

– Trị chung: CnH2n-6O (n 6)

Công thức nhanh: hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 49 21 59 sáng

8. Đồng phân anđehit:

– Công thức cấu tạo của anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Phân tử chứa một liên kết đôi trong nhóm chức CHO.

Công thức nhanh: hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 49 35 34 sáng

9. Các đồng phân xeton:

– Thành phần hóa học của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Phân tử chứa một liên kết đôi ở nhóm chức CO.

– Công thức tính số đồng phân: hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 49 49 48 sáng

10. Đồng phân axit:

– Công thức cấu tạo của axit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Phân tử chứa một liên kết đôi ở nhóm chức COOH.

– Công thức tính số đồng phân: hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 16 08 41 sáng

III. Công thức hóa học lớp 11: Halogen . phản ứng thay thế

Đây là phản ứng đặc trưng của ankan.

1. Dẫn xuất monohalogen:

– Ankan + Halogen tỉ lệ 1:1 thu được dẫn xuất monohalogen.

– Yêu cầu của đề: xác định công thức ankan

-PT: hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 18 54 88 sáng

hoặc là hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 19 03 14 giờ sáng

– Sự kiện: bài toán sẽ cho %C, %H hoặc %Halogen.

– Công thức tính toán:

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 19 17 46 sáng

Kết hợp với dữ kiện đã cho, tìm n.

– Sau khi xác định được CTPT, dựa vào số sản phẩm thế tìm CTCT của ankan. Khi phản ứng với halogen tạo ra sản phẩm duy nhất, ankan sẽ là ankan đối xứng.

2. Dẫn xuất tri…halogen:

– Ankan + Halogen tỉ lệ 1:2, 1:3,…

– Yêu cầu của đề: xác định công thức của dẫn xuất halogen.

– Dữ kiện: bài toán sẽ cho %C, %H, hay %Halogen và CTPT của ankan.

-PT:

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 20 34 24 giờ sáng

– Công thức tính: (ví dụ với ankan là C3H8)

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 20 53 35 sáng

Xác định x.

IV. Công thức hóa học lớp 11: Phản ứng crackinh

– Phương trình:

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 21 47 32 giờ sáng

ankan anken

hoặc là hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 22 06 87 sáng (x + y = n)

Anken khác Ankan

Ví dụ:

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 22 45 07 sáng

– Từ ankan đầu tiên sau phản ứng thu được bao nhiêu sản phẩm.

Khối lượng hỗn hợp trước và sau phản ứng không đổi:

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 23 00 98 sáng

=> hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 23 32 52 sáng đẹp hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 23 53 36 sáng

– Bảo toàn nguyên tố C và H: Khi đề bài đốt cháy hỗn hợp sau phản ứng ta quy về đốt cháy hỗn hợp trước phản ứng (một chất sẽ đơn giản hơn rất nhiều).

– Số mol hỗn hợp: hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 24 07 11 giờ sáng

Ví dụ: hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 24 19 09 sáng

1 1 1

=> hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 25 05 81 sáng

– Hiệu suất phản ứng: hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 25 15 40 sáng

(Các công thức liên quan đến số mol có thể được thay thế bằng thể tích.)

V. Công thức hóa học lớp 11: Phản ứng cộng

– Phản ứng cộng làm đứt liên kết π. Liên kết π là liên kết yếu nên dễ bị bẻ gãy để tạo thành liên kết với các nguyên tử khác.

1. Thêm H2:

– Các chất xúc tác như: Ni, Pt, Pd, ở nhiệt độ thích hợp.

– Biểu đồ:

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 28 04 83 sáng

– PTTQ: hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 28 22 72 sáng

Với k là số liên kết π trong phân tử, 1π cộng sẽ thành 1H2.

Tuỳ theo tốc độ và hiệu suất phản ứng mà hỗn hợp Y có thể dư hiđrocacbon không no, dư hiđro hoặc cả hai.

– Trong phản ứng cộng H2, số mol khí sau phản ứng luôn giảm (nY < nX) và bằng số mol H2 đã phản ứng: hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 29 05 03 sáng

– Bảo toàn khối lượng: hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 29 12 76 sáng

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 53 13 43 sáng (luôn lớn hơn 1).

– Hỗn hợp X và Y chỉ thay đổi về chất mà vẫn bảo toàn H và C nên thay vì đốt cháy Y ta có thể đốt cháy X. Vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố làm bài toán đốt cháy.

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 30 03 21 giờ sáng

a) Xét hiđrocacbon X là anken:

– Biểu đồ:

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 31 53 88 sáng

– Phương trình:

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 32 02 00 sáng

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 32 19 46 sáng (= số mol khí giảm).

b) Xét hiđrocacbon X là anken:

– Biểu đồ:

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 32 54 20 giờ sáng

– Phương trình tổng quát:

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 33 21 56 sáng

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 33 38 97 sáng

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 33 49 53 sáng

2. Cộng brom:

– Phương trình:

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 34 12 04 sáng

– Công thức:

+ m bình = m hiđrocacbon không no

+ Vkhí thoát ra = V hiđrocacbon no

+ nπ = hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 34 52 84 sáng

TẠI VÌ. Công thức hóa học lớp 11: Bài tập về phản ứng của ankin có liên kết ba đầu với dung dịch AgNO3/NH3.

– Phản ứng chỉ xảy ra với ankin có nối ba đầu (ank–1–in).

– PTTQ:

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 35 58 25 giờ sáng

lượng mưa vàng

Phản ứng với 1:1 . tỉ lệ

– Riêng đối với axetylen:

hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 36 16 61 sáng

Phản ứng theo tỷ lệ 1:2.

– Gọi hình ảnh ngày 10 tháng 7 năm 2020 06 36 35 15 giờ sáng ,

+ k = 1: hỗn hợp chỉ có ank – 1 – in,

+ 1 < k < 2, hỗn hợp C2H2 (hoặc ankin có 2 đầu nối 3 đầu) và ankin - 1 - in.

– Mprecipitation = Mankin + 107x (trong đó x là số lượng kết nối ba cực).

khoa học và công nghệ-11-3

Công thức hóa học lớp 11

Nếu nắm vững các phản ứng và công thức hóa học lớp 11 trên, bạn sẽ giải được các dạng bài về hiđrocacbon. Hãy thực hành và sử dụng rất nhiều!

Bạn thấy bài viết Các Công Thức Hoá Học Lớp 11 Giúp Giải Nhanh Toán Hiđrocabon có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Các Công Thức Hoá Học Lớp 11 Giúp Giải Nhanh Toán Hiđrocabon bên dưới để Trường THPT Nguyễn Quán Nho có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenquannho.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Quán Nho

Nhớ để nguồn bài viết này: Các Công Thức Hoá Học Lớp 11 Giúp Giải Nhanh Toán Hiđrocabon của website thptnguyenquannho.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Các Công Thức Hoá Học Lớp 11 Giúp Giải Nhanh Toán Hiđrocabon
Xem thêm bài viết hay:  Bài Tập Phương Trình Hóa Học Lớp 10 về Halogen

Viết một bình luận