Cách giải hệ phương trình có chứa thông số m – Toán 9 chuyên đề

Bạn đang xem: Cách giải hệ phương trình có chứa thông số m – Toán 9 chuyên đề tại thptnguyenquannho.edu.vn

Cách giải hệ phương trình chứa tham số m. Hệ phương trình bậc hai chứa ẩn số lớp 9 là một trong những dạng toán xuất hiện trong đề thi tuyển sinh lớp 10. Còn với các bài toán chứa tham số thì tất nhiên thường sẽ khó hơn một chút với các bài toán cơ bản.

Bài tập hệ phương trình chứa tham số m thường có một số dạng như: Giải và biện luận số nghiệm của hệ phương trình theo tham số m (biện luận số nghiệm của hệ phương trình theo tham số m); Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất; Tìm mối liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m…

• Dạng 1: Giải hệ phương trình theo tham số m cho trước

* Phương pháp giải:

+ Bước 1: Thay giá trị của m vào hệ phương trình đã cho.

+ Bước 2: Giải hệ phương trình vừa nhận được theo phương pháp đã biết.

+ Bước 3: Kết luận nghiệm của hệ phương trình

* Ví dụ 1: Cho hệ phương trình:

Giải hệ phương trình với m=1.

* Câu trả lời:

– Với m = 1 ta có hệ: 16262248062alg06bulq

Cộng hai vế pt(1) và pt(2) của hệ, ta được:

16262248067210947lr9

3x = 9 ⇔ x = 3 ⇒ y = 4 – 3 = 1.

Vậy với m = 1 hệ phương trình có nghiệm (x;y) = (3,1).

* Ví dụ 2: Cho hệ phương trình:1626224806d6rvwmvgc4

Giải hệ phương trình trên với m=2.

* Câu trả lời:

– Khi m = 2 hệ phương trình có dạng:

Vậy với m = 2 hệ phương trình có nghiệm

• Dạng 2: Giải và biện luận hệ phương trình theo tham số m (biện luận số nghiệm của hệ phương trình theo tham số).

* Phương pháp giải:

+ Bước 1: Đưa hệ phương trình về phương trình bậc nhất dạng ax + b = 0. (dùng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số,…)

+ Bước 2: Xét phương trình bậc nhất: ax + b = 0, (với a, b là các hằng số)

.

– TH1: nếu a ≠ 0 thì phương trình

có nghiệm duy nhất x = -b/a. rồi tìm y.

– TH2: nếu a = 0, b ≠ 0 thì phương trình

không có giải pháp. – TH3: nếu a = 0, b = 0 thì phương trình

+ Bước 3: Kết luận nghiệm của hệ phương trình.

* Ví dụ: Cho hệ phương trình:

1626224807wvyw55k2ee

Cách giải hệ phương trình chứa m tham số – Toán 9 chuyên đề 8

Giải và biện luận hệ phương trình bậc hai về hai ẩn số theo tham số m.[(m + 1)x – (m + 1)] * Câu trả lời:

– Từ PT (1) của hệ ta có: y = (m + 1)x – (m + 1); (3)

Thay vào PT 2) ta được:

x + (m – 1) = 2 ⇔ m2x = m2 + 1. (4).

– TH1: nếu m ≠ 0 thì PT (4) có nghiệm duy nhất:

162622480839cdrg953z

thay vào (3) ta có:

Cách giải hệ phương trình chứa m tham số – Toán 9 chuyên đề 12

⇒ Hệ phương trình có nghiệm duy nhất

1626224809qjc77fkvlc

Cách giải hệ phương trình chứa m tham số – Toán 9 chuyên đề 13 – TH2: nếu m = 0 thì PT(4) trở thành 0x = 1 nên vô nghiệm.– Kết luận:

Với m 0 hệ phương trình có nghiệm duy nhất

1626224809qjc77fkvlc

Cách giải hệ phương trình chứa m tham số – Toán 9 chuyên đề 13

.

Với m = 0 hệ phương trình đã cho vô nghiệm.

• Dạng 3: Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x;y) thỏa mãn điều kiện cho trước.

* Phương pháp giải:

+ Bước 1: Giải hệ phương trình tìm nghiệm (x, y) theo tham số m;

+ Bước 2: Thay (x; y) vào biểu thức điều kiện đã cho rồi giải để tìm m;

+ Bước 3: Kết luận giá trị của m.

* Ví dụ 1: Cho hệ phương trình:

Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x; y) sao cho x2 + y2 = 5 .

* Câu trả lời:

– Nhân PT(1) với 2 và PT(2) với 1, ta được:

Cộng các vế của PT (3) và PT (4), ta được:

7x = 7m + 7 x = m + 1

⇒ 2y = 3m + 1 – x = 3m + 1 – (m + 1) = 2m.

⇒ y = m.

Thay x = m + 1 và y = m vào điều kiện cần: (m + 1)2 + (m)2 = 5

⇔ m2 + 2m + 1 + m2 = 5 ⇔ 2m2 + 2m – 4 = 0 ⇔ m2 + m–2 = 0 ⇔ m = 1 hoặc m = -2 (tư duy theo Việt xem phương trình bậc hai theo m với a–b + c = 0).

thì suy ra cặp nghiệm tương ứng của hệ là (x;y) = (2,1) hoặc (x;y) = (-1;-2)

* Ví dụ 2: Cho hệ phương trình:

1626224807wvyw55k2eeCách giải hệ phương trình chứa m tham số - Toán 9 chuyên đề 8

* Câu trả lời: – Theo cách giải của ví dụ ở dạng 2 ta đã giải hệ trên có nghiệm duy nhất khi m ≠ 0 là: Cách giải hệ phương trình chứa m tham số – Toán 9 chuyên đề 13Chúng ta có:

Cách giải hệ phương trình chứa m – Toán 9 đề 19 Cách giải hệ phương trình chứa m tham số – Toán 9 chuyên đề 20

Đặt

Cách giải hệ phương trình chứa tham số m – Toán 9 chuyên đề 21

chúng tôi nhận được:

Cách giải hệ phương trình chứa m tham số – Toán 9 chuyên đề 22

– Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi:

1626224812wzmy21ld1l

Cách giải hệ phương trình chứa tham số m – Toán 9 chuyên đề 24

– Kết luận: Vậy với m = -4 thì hệ phương trình đã cho có nghiệm x + y thỏa mãn, có GTNN bằng 7/8.

• Dạng 4: Tìm hệ thức giữa x và y không phụ thuộc vào tham số m.

* Phương pháp giải: + Bước 1: Giải hệ phương trình tìm nghiệm (x, y) theo tham số m;

Bước 3: Kết luận.

* Ví dụ: Cho hệ phương trình:

1626224812ikc0aq4qtn

Cách giải hệ phương trình chứa m tham số – Toán 9 chuyên đề 25 a) Chứng minh hệ luôn có nghiệm duy nhất (x; y) với mọi giá trị của m. * Câu trả lời:a) Ta có:

Cách giải hệ phương trình chứa m tham số – Toán 9 chuyên đề 25

1626156679gg04pzyamg 1626163058 1626224812 Từ PT: m(1-my) – y = – m⇔ m -m2y – y = -m ⇔ 2m = y(m2 + 1)

Cách giải hệ phương trình chứa tham số m – Toán 9 đề 28

Cách giải hệ phương trình chứa tham số m – Toán 9 đề 29

Vậy hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất:

Cách giải hệ phương trình chứa m tham số - Toán 9 chuyên đề 30

162622481392b98ydk4r

Cách giải hệ phương trình chứa m tham số – Toán 9 chuyên đề 31

16262248141im3njzy0g Cách giải hệ phương trình chứa m tham số - Toán 9 chuyên đề 33

• Bài tập về hệ phương trình chứa tham số (tự giải)

* Bài tập 1: Cho hệ phương trình (a là tham số):

162616306294vqjtzawk 1626224814

Cách giải hệ phương trình chứa m tham số – Toán 9 đề 34″ title=”b) Tìm a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thỏa mãn xy<0">

c) Tìm a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thỏa mãn x =|y|.

* Bài tập 2: Cho hệ phương trình (m là tham số):

1626163066ty5dezkaau 1626224814

Cách giải hệ phương trình chứa tham số m – Toán 9 chuyên đề 35

a) Giải hệ phương trình khi m = 3

b) Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất (x;y) thỏa mãn x≥2 và y≥1.

* Bài tập 3: Cho hệ phương trình (a là tham số):

a) Giải hệ phương trình khi a = 2 .

b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của a thì hệ PT luôn có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn: 2x + y ≤ 3 .

* Đáp án bài tập về hệ phương trình tham số

– Đáp án bài tập 1:

a) Giải (x;y) = (1;-2)

b) Với m>4/5, xy<0

c) Với m = 7/5 thì hệ pt có nghiệm thỏa mãn x = |y|.

* Đáp án bài tập 2:

a) Giải (x;y) = (7/4;3/4)

b) Với m<-1 thì hệ pt có nghiệm thỏa mãn là x≥2 và y≥1.

* Đáp án bài tập 3:

a) Giải (x;y) = (1,1)

b) 2x + y = 3 – (m – 2)2 ≤ 3 với mọi m. Tóm lại, với bài viết Cách giải hệ phương trình chứa tham số m trên đây, Cmm.edu.vn hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn học sinh có thể vận dụng để giải một số dạng bài tập như: Giải và biện luận số nghiệm của hệ của phương trình theo tham số m (biện luận số nghiệm của hệ phương trình theo tham số m); Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất; Tìm mối liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m… Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT Thành Phố Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: School Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Bạn thấy bài viết Cách giải hệ phương trình có chứa thông số m – Toán 9 chuyên đề có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Cách giải hệ phương trình có chứa thông số m – Toán 9 chuyên đề bên dưới để Trường THPT Nguyễn Quán Nho có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenquannho.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Quán Nho

Nhớ để nguồn bài viết này: Cách giải hệ phương trình có chứa thông số m – Toán 9 chuyên đề của website thptnguyenquannho.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Top 2 bài Phân tích bức tranh thiên nhiên tứ bình trong bài Việt Bắc của Tố Hữu hay nhất

Viết một bình luận