Cách giải hóa học 8 – Các dạng bài thường gặp

Bạn đang xem: Cách giải hóa học 8 – Các dạng bài thường gặp tại thptnguyenquannho.edu.vn

Hóa học 8 được biên soạn với các chuyên đề bám sát với chương trình học Hóa học 8 với phương pháp giải chi tiết, dễ hiểu nhất giúp học sinh nắm được phương pháp làm bài.

Cách giải bài tập hóa học 8

Giải bài tập Hóa học lớp 8 là hệ thống bài tập của từng chương và hướng dẫn giải theo trình tự các bước dễ hiểu nhất giúp bạn đọc dễ dàng vận dụng vào các bài tập tương tự. Mời các bạn tham khảo chuyên mục hóa học 8 dưới đây!

Bài 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử

1.1 Giải bài toán xác định thành phần cấu tạo của nguyên tử

 1. Nội dung lý thuyết liên quan:

Caption: Giải bài tập Hóa Học 8 – Bài 1

Định nghĩa: Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ trung hòa về điện. Hai thành phần cấu tạo nên nguyên tử gồm vỏ và nhân. Vỏ nguyên tử được tạo thành từ một hoặc nhiều electron (mang điện tích âm và chuyển động xung quanh hạt nhân). Hạt nhân được tạo thành từ proton (mang điện tích dương) và neutron (không mang điện tích).

 • Tổng số hạt trong nguyên tử là: p + n + e với số p = số e.
 • Tổng các hạt trong hạt nhân nguyên tử là: p + n.
 • Tổng các hạt trong một nguyên tử là: p + e.
 1. Giải bài toán xác định thành phần cấu tạo của nguyên tử

Bài tập 1: Nguyên tử X có tổng số hạt là 36. Số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Xác định số proton trong nguyên tử.

A. 10 B. 15 C. 12 D. 13

Hướng dẫn giải:

Câu trả lời chính xác:

Bước 1:

Vì tổng số hạt trong nguyên tử X là 36 nên có: p + n + e = 36, nguyên tử trung hòa về điện nên p = e. Vậy: 2p + n = 36 (1).

Bước 2:

Số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện: e + p = 2n mà e = p ⇒ 2p = 2n hay p = n (2).

Bước 3:

Thay (2) vào (1) ta có: 3p = 36 → p = 12. Vậy số proton trong nguyên tử là 12.

Bài tập 2: Cho biết tổng số hạt của một nguyên tử là 45, số hạt không mang điện bằng 50% số hạt mang điện. Xác định số hạt electron, proton, nơtron lần lượt là:

A. 16, 16, 17.

B. 15, 15, 15

C. 15, 15, 16

D. 14, 15, 14

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng: NHẬN

Bước 1:

Tổng số hạt của nguyên tử là 45 → p + n + e = 45, nguyên tử trung hòa về điện nên p = e ta được 2p + n = 45 (1).

Bước 2:

Số hạt không mang điện bằng 50% số hạt mang điện nên có:

n = 50. (p + e) ​​= e = p (2)

Bước 3: Thế phương trình (2) vào (1) ta có: e = p = n = 15.

1.2 Giải bài tập công thức hóa học:

 1. Nội dung lý thuyết liên quan:
 • Nguyên tố kim loại: Là chất mà hạt cấu tạo của nó là nguyên tử, kí hiệu hoá học và cả công thức hoá học. Ví dụ: Fe, Na, Cu, Ba, K,…
 • Nguyên tố phi kim loại:
 • Đối với một số phi kim mà hạt cấu tạo của chúng là nguyên tử thì kí hiệu hoá học đồng thời là công thức hoá học. Ví dụ: S, P,…
 • Với nhiều phi kim hạt cấu thành là phân tử, thường là 2, thêm một chỉ số dưới chân ký hiệu. Ví dụ: Cl2, O2,…
 • Hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố có công thức chung là AxBy.
 • Hợp chất tạo bởi 3 nguyên tố có công thức chung là AxByCz. Trong đó x, y, z là các số nguyên tử số nguyên tử của nguyên tố có trong phân tử hợp chất (nếu các chỉ số này bằng 1 thì không ghi).

Ví dụ: Công thức hóa học của đá vôi là CaCO3, khí cacbonic là CO2.

 • Quy tắc hóa trị: Trong một công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

hình ảnh từ 17093 2

Caption: Giải bài tập Hóa Học 8 – Bài 1.2

 1. Giải bài toán công thức hóa học:

Bài tập 1: Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau:

một. Canxi cacbonat, biết trong phân tử có 1 Ca, 1C và 3O.

b. Hiđro sunfua, biết trong phân tử có 2 H và 1 S.

Hướng dẫn giải:

 1. Công thức hóa học của Canxi cacbonat là CaCO3

Khối lượng phân tử là: 40 + 12 + 16,3 = 100

dvc

 1. Công thức hóa học của Hydrogen sulfide là H2S

Phân tử khối của H2S là 2,1 + 32 = 34 đvC.

Bài tập 2: Hợp chất A gồm 3 nguyên tử H, 1 nguyên tử P, 4 nguyên tử O. Cho công thức của A

A. H3PO4.

B. H3OP3.

C. P(OH)3.

D. H3(PO4)2.

Hướng dẫn giải:

Câu trả lời đúng: A.

Bài tập 3: Cho một hợp chất tạo bởi lưu huỳnh VI và oxi. Viết công thức hóa học của hợp chất trên.

Hướng dẫn giải:

hình ảnh từ 17093 3

Caption: Giải bài tập hóa học 8 tập 3

Bài 2: Phản ứng hóa học

Giải bài toán áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

 1. Nội dung:
 • Định luật bảo toàn khối lượng: “Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng”. (Tham khảo tại đây)
 1. Cách giải bài tập Hóa học 8 bài 2:

Bài tập 1: Đốt cháy hoàn toàn 14 gam một kim loại magie (Mg) trong không khí thu được 36g hỗn hợp magie oxit MgO. Biết rằng sự cháy của magie xảy ra khi nó phản ứng với oxi (O2) trong không khí.

một. Viết phản ứng hóa học trên.

b. Viết công thức tính khối lượng của phản ứng xảy ra.

c. Tính khối lượng khí oxi đã phản ứng.

Hướng dẫn giải:

 1. Phương trình của phản ứng là: 2Mg + O2 → 2MgO
 2. Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mMg + mOxi = mMgO

 1. Khối lượng khí oxi tham gia phản ứng là:

mOxi = mMgO – mMg = 36 – 14 = 22 (g)

Bài tập 2: Điều chế khí oxi bằng cách đun nóng Kali Clorat – KClO3 (chất rắn màu trắng). Khi đun nóng 24,5g KClO3 thì chất rắn còn lại trong ống nghiệm có khối lượng là 13,45g. Tính khối lượng khí oxi tạo thành, biết hiệu suất phản ứng là H = 80%.

Hướng dẫn giải:

Chúng ta có:

mKClO3 phản ứng = 24,5. = 19,6 (gam)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

mOxi tạo thành = mKClO3 đã phản ứng – mKCl = 19,6 – 13,45 = 6,15 (gam).

Bài 3: Mol và tính toán hóa học

3.1 Giải bài toán xác định số mol:

 1. Nội dung:
 • Công thức tính số mol khi biết số nguyên tử, phân tử: n =

Bên trong:

  • A là số lượng nguyên tử hoặc phân tử.
  • N là số Avogadro, N = 6.1023.
  • n là số mol (mol).
 1. Giải pháp:

Bài tập 1: Số mol nguyên tử Zn có trong 3,0.1023 nguyên tử Zn là:

A. 0,4 mol.

B. 0,5 mol.

C. 0,6 mol.

D. 0,25 mol.

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng: NHẬN

Số mol nguyên tử Zn trong 3,0.1023 nguyên tử Zn là: n = = 0,5.

Bài tập 2: Trong 0,2 mol nguyên tử Mg có bao nhiêu nguyên tử Mg?

A. 1,75.1023.

B. 1,6.1023.

C.1,2.1023.

D. 1,85.1023.

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng: C. Số nguyên tử Mg có trong 0,2 mol nguyên tử Mg là A = nN = 0,2.6.1023 = 1,2.1023 nguyên tử.

3.2 Giải bài toán khối lượng riêng của chất khí

 1. Nội dung:
 • Tỉ khối của một chất khí là tỉ số khối lượng của chất A với chất B dùng để so sánh xem chất A nặng hay nhẹ hơn chất B bao nhiêu lần và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần.
 • Công thức tính khối lượng riêng của khí: dA/B = MA/MB. Trong đó MA, MB là khối lượng mol của khí A và khí B.
 • Ghi chú:

Nếu dA/B > 1 thì khí A nặng hơn khí B và ngược lại.

 1. Giải bài toán về khối lượng riêng của chất khí:

Bài tập 1: Tỉ khối hơi của khí X so với metan CH4 là 4. Tìm khối lượng mol của khí X.

Hướng dẫn giải:

Ta có: Tỉ khối hơi của khí X so với metan CH4 là 4

→ dX/CH4 = 4 hoặc = 4 → MX = 64 (g).

Bài tập 2:

Hỗn hợp khí gồm 11,2 lít khí N2 và 33,6 lít khí O2 ở đktc.

a) Tính khối lượng hỗn hợp khí.

b) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.

c) Hỗn hợp khí này nặng hay nhẹ hơn không khí.

Hướng dẫn giải:

hình ảnh từ 17093 4

Caption: Giải bài tập 8 bài 2 phần 3.2

Bài 4: Oxy – Không khí

Giải toán Oxi – Phản ứng hợp chất – Ứng dụng của oxi

 1. Nội dung:
 • Quy trình giải một bài toán phản ứng hóa học
 • Bước 1: Tính số mol của các chất đã cho.
 • Bước 2: Viết phương trình hóa học.
 • Bước 3: Xác định chất còn dư, chất thành phẩm (nếu có), tính theo chất thành phẩm.
 • Bước 4: Tính khối lượng hoặc thể tích các chất theo yêu cầu của bài toán.
 1. Giải bài tập:

Bài tập 1: Đốt cháy hoàn toàn 13 gam Zn trong oxi thu được ZnO.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng ZnO tạo thành.

c) Tính khối lượng oxi đã tham gia phản ứng?

Hướng dẫn giải:

 1. Phương trình hóa học của phản ứng là: 2Zn + O2 → 2ZnO (1)
 2. nZn = mZn/MZn=13/65 = 0,2 (mol)

Theo phương trình (1) ta có: nZnO tạo thành = nZn phản ứng = 0,2 (mol).

Khối lượng ZnO tạo thành: mZn = nZn x MZn = 0,2 x (65+16) = 16,2 (g)

 1. Theo (1) ta có:

nOxi phản ứng=nZn/2=0,1 (mol).

Khối lượng oxi phản ứng: mOxi = n Oxi x M Oxy = 32 x 0,1 = 3,2 (g)

Vậy khối lượng oxi tham gia phản ứng là 3,2 gam.

Bài 5: Hiđro – Nước

 1. Nội dung:
 • Để làm được các dạng bài tập này cần nắm vững lí thuyết về sự tổng hợp – phân huỷ nước, điều chế hiđro, phản ứng thế,… để vận dụng vào làm bài tập.
 1. Giải bài tập hóa học 8 phần Hiđro – Nước

Bài tập: Dùng phương pháp hóa học nhận biết các chất sau:

một. H2, NH3, O2 và CO2

b. SO2, CO và N2 . khí ga

Hướng dẫn giải:

 1. H2, NH3, O2 và CO2

Bước 1: Đưa than hồng lại gần → Nhận biết khí O2 làm than hồng cháy, khí CO2 làm than hồng tắt.

Bước 2: Dùng quỳ tím ẩm nhận biết NH3: Quỳ tím chuyển sang màu xanh.

 1. SO2, CO và N2 . khí ga
 • Bước 1: Dùng dung dịch brom → SO2 (làm mất màu dung dịch Brôm)
 • Bước 2: CuO → CO (đồng oxit từ đen sang đỏ). Còn lại là N2.

Bài giải Hóa học 8 trên đây đã chọn lọc nội dung bám sát kiến ​​thức các bài học trong SGK với mục tiêu giúp các em học sinh củng cố kiến ​​thức, đạt kết quả cao hơn trong học tập.

Ngoài ra, bạn đọc cũng có thể tham khảo thêm một số tài liệu hỗ trợ học tập môn Hóa 8 của Kien Guru tại đây.

Bạn thấy bài viết Cách giải hóa học 8 – Các dạng bài thường gặp có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Cách giải hóa học 8 – Các dạng bài thường gặp bên dưới để Trường THPT Nguyễn Quán Nho có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenquannho.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Quán Nho

Nhớ để nguồn bài viết này: Cách giải hóa học 8 – Các dạng bài thường gặp của website thptnguyenquannho.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Cách giải hóa học 8 – Các dạng bài thường gặp
Xem thêm bài viết hay:  Giải Bài Tập Hóa Học 11 Sách Giáo Khoa Chương Cabon – Silic

Viết một bình luận