Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2021 – 2022

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2021 – 2022 tại thptnguyenquannho.edu.vn

Đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2021 – 2022 là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp lý thuyết và các dạng bài tập tự luận kèm theo đề thi minh họa.

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Lịch sử 9 là tài liệu vô cùng quan trọng nhằm tạo điều kiện giúp các em học tập tốt chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới. Đề cương Luyện thi HK2 Lịch sử 9 được biên soạn rất chi tiết, cụ thể với các dạng bài và lý thuyết được trình bày khoa học. Vì vậy, sau đây là nội dung chi tiết của bộ Giáo án Lịch sử 9 học kì 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

I. Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử 9

Nội dung

Đề tài

Biết

hiểu biết

Vận dụng

sử dụng cao

Tổng cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chương II

Việt Nam những năm 1930-1939

Bạn có thể kể tên các nhân vật lịch sử?

Phân biệt các sự kiện lịch sử

Nhận xét về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam

Số câu

Điểm

Tỉ lệ %

Đầu tiên

0,25

2,5%

2

0,5

5%

Đầu tiên

Đầu tiên

mười%

4

1,75

17,5%

Chương III Phong Trào Tiến Tới Cách Mạng Tháng Tám, 1945

Nhớ thời gian và nội dung các sự kiện lịch sử

giải thích những nội dung không phải là nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám

Số câu

Điểm

Tỉ lệ %

2

0,5

5%

2

0,5

5%

4

Đầu tiên

mười%

Chương IV

Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến

giải thích vì sao sau Cách mạng tháng Tám nước ta lâm vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”

tóc”

Số câu

Điểm

Tỉ lệ %

Đầu tiên

2

20%

Đầu tiên

2

20%

Chương V

Việt Nam từ cuối 1946 đến 1954

– Ghi nhớ các sự kiện lịch sử.

Số câu

Điểm

Tỉ lệ %

Đầu tiên

0,25

2,5%

Đầu tiên

0,25

2,5%

Chương VI Việt Nam Từ 1954-1975

– Ghi nhớ dữ liệu lịch sử.

– Kể tên các sự kiện lịch sử.

– Trình bày các sự kiện lịch sử.

giải thích nội dung kiến ​​thức lịch sử

Phân bố sự kiện lịch sử

Số câu

Điểm

Tỉ lệ %

2

0,5

5%

Đầu tiên

2,5

25%

2

0,5

5%

Đầu tiên

1,5

15%

6

5

50%

Tổng số câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %

7

4

40%

5

3

30%

3

2

20%

Đầu tiên

Đầu tiên

mười%

16

mười

100%

II. Bài tập ôn thi học kì 2 môn Lịch sử 9

Câu 1: Hãy kể về chiến công của các anh hùng: Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, La Văn Cầu, Bế Văn Đàn trong cuộc kháng chiến chống Pháp?

Câu 2: Trình bày kết quả, ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960)?

Câu 3: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 diễn biến như thế nào qua ba chiến dịch lớn?

Câu 4: Vì sao thực dân Pháp chọn Điện Biên Phủ để xây dựng tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương?

Câu 5: Để thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ đã sử dụng những giải pháp và thủ đoạn gì? Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ có điểm gì giống và khác nhau?

Câu 5: Vì sao Mĩ chuyển sang chiến lược chiến tranh “Chiến tranh cục bộ”? Tính chất khốc liệt của chiến lược “chiến tranh cục bộ” được thể hiện như thế nào?

Câu 7: Trong cuộc đánh phá miền Bắc nước ta, Mĩ đã sử dụng những âm mưu và thủ đoạn gì?

Câu 8: Vì sao Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh không quân và hải quân lần thứ hai nhằm phá hoại miền Bắc?

Câu 9: So sánh điểm giống và khác nhau giữa chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”?

Câu 10: Trong số các sự kiện lịch sử của Việt Nam ở học kì II lớp 9, em tâm đắc nhất sự kiện nào? giải thích vì sao?

Câu 11: Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam, đâu là những luận điểm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng ta?

Câu 12: Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri 1973?

Câu 13: Hãy hoàn thiện bảng liệt kê các phong trào đấu tranh của quân và dân ta từ khi Mĩ can thiệp vào miền Nam đến năm 1973?

Câu 14: Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975?

Câu 15: Mỹ đã sử dụng những thủ đoạn, thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”

III. Đề thi minh họa học kì 2 Lịch sử 9

I. PHẦN KIỂM TRA (3 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu 1: Phương thức đấu tranh trong giai đoạn 1936-1939 là gì?

A. Bắt đầu có tư tưởng vũ trang.

B. phối hợp công khai và bí mật hợp pháp và bất hợp pháp.

C. Chính trị kết hợp với vũ trang.

D. Khởi nghĩa từng phần dẫn đến tổng khởi nghĩa.

Câu 2: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào tháng, năm nào?

A. 22-12-1944

B. 24/12/1944

C. Ngày 13 tháng 8 năm 1945

D. 16/8/1945

Câu 3: Điều khoản nào trong hiệp định sơ bộ ngày 3/6/1946 có lợi cho ta?

A. Pháp xác nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một nước tự do.

B. Pháp công nhận rằng chúng tôi có chính phủ, quốc hội, quân đội và tài chính riêng trong khối liên hiệp Pháp.

C. Chính phủ Việt Nam đồng ý đưa 15 vạn quân Pháp ra Bắc thay quân Tưởng.

D. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ

Câu 4: Để đẩy lùi nạn đói, giải pháp nào là quan trọng nhất?

A. Lập hũ gạo tiết kiệm.

B. Tổ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói.

C. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

D. Chia lại ruộng công cho nông dân theo nguyên tắc công bằng, dân chủ.

Câu 5. Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước ta có những thuận lợi cơ bản nào?

A. Nhân dân lao động đã giành chính quyền làm chủ, tích cực xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.

B. Phong trào giải phóng dân tộc đang lên cao ở nhiều nước lệ thuộc.

C. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được hình thành, phong trào hòa bình dân chủ phát triển.

D. A, B và C đúng.

Câu 6. Ai là tác giả của tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”?

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh

B.Trường Chinh

C. Phạm Văn Đồng

D. Võ Nguyên Giáp

Câu 7. Trong chiến dịch Biên giới năm 1950, trận đánh nào được coi là ác liệt và có ý nghĩa lớn nhất?

A. Đông Khê.

B. Thất Khê.

C. Tập kích địch ở Đường số 4.

D. Tập kích địch từ Cao Bằng rút chạy.

Câu 8. Kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới năm 1950 là gì?

A. Đã tiêu diệt hơn 8000 quân địch ngay từ đợt đầu.

B. giải phóng vùng biên giới Việt – Trung dài 750km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 350.000 dân.

C. Hành lang Đông Tây bị phá vỡ ở Hòa Bình.

D. Phòng thủ căn cứ địa Việt Bắc. Đề án Rover của Pháp bị vỡ nợ.

Câu 9: Trận đánh đầu tiên và ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra ở đâu?

A. Căn cứ Him Lam

B. Sân bay Mường Thanh

C. Đồi A1

D. Trụ sở De Catte-ri.

Câu 10: Kết quả vĩ đại nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954?

A. Đánh bại hoàn toàn âm mưu kéo dài chiến tranh của Pháp – Mĩ.

B. Tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, bắn rơi 62 máy bay và thu nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại khác của Pháp, Mỹ.

C. giải phóng 4000km đất đai và 40 vạn người.

D. Đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao.

Câu 11: Pháp rút khỏi miền Nam, Mĩ nhảy vào đưa Ngô Đình Diệm lên cầm quyền thực hiện âm mưu:

A. Chống phá cách mạng ở miền Bắc.

B. Chia cắt Việt Nam thành hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa và căn cứ kiểu mới của Mĩ.

C. Cô lập miền Bắc, phá hoại miền Nam.

D. Phá hoại Hiệp định Giơnevơ.

Câu 12: “Đồng xứ” có nghĩa là:

A. Đồng lòng đứng lên khởi nghĩa

B. Cùng nhau đứng lên khởi nghĩa

C. Nhất loạt khởi nghĩa đứng lên

D. Đồng lòng hợp sức khởi nghĩa.

II. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Giải thích vì sao. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Câu 2 (3 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954?

Câu 3 (1 điểm) Hãy đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập đảng?

Câu 4 (1 điểm) So sánh điểm giống nhau giữa chiến lược “chiến lược chiến tranh cục bộ” và “chiến lược chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ.

Đáp án đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 9

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

Câu Đầu tiên 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười 11 thứ mười hai
ĐA DI DỜI MỘT DỄ DỄ DI DỜI MỘT DI DỜI DỄ DI DỜI

II. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI (7 điểm)

Câu

Trả lời

Điểm

Đầu tiên

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

– Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối lãnh đạo trong phong trào cách mạng Việt Nam.

– Đã đề ra đường lối đúng đắn, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối. Thời kỳ đầu của cách mạng Việt Nam do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

– Cách mạng Việt Nam thực sự trở thành một bộ phận gắn bó chặt chẽ với cách mạng thế giới.

Đầu tiên

0,5

0,5

2

ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954

* Ý nghĩa lịch sử:

– chấm dứt chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.

– giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, làm tan rã chính sách thuộc địa, cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn cầu.

* Lý do chiến thắng:

– Sự lãnh đạo sáng suốt, đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Đảng.

Có chính quyền dân chủ với dân, có lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng mở rộng, có hậu phương vững chắc.

– Đoàn kết, liên minh kháng chiến Việt Nam – Mi-an-ma, với sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác.

0,75

0,75

0,5

0,5

0,5

3

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng

– Trực tiếp và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 3/2/1930.

– Nêu những nét cơ bản về đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam.

0,5

0,5

4

Điểm giống với chiến lược “Chiến lược chiến tranh cục bộ” và “Chiến lược chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ

+ Lực lượng chủ yếu tham gia “chiến tranh đặc biệt” là quân tay sai (ngụy quân – dùng người Việt để cai trị người Việt) với trang thiết bị chiến tranh và cố vấn Mỹ.

+ Trong “chiến tranh cục bộ” các lực lượng tham chiến bao gồm: quân Mĩ, quân các nước đồng minh, trong đó quân Mĩ trực tiếp tham chiến và giữ vai trò quan trọng.

0,5

0,5

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Bạn thấy bài viết Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2021 – 2022 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2021 – 2022 bên dưới để Trường THPT Nguyễn Quán Nho có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenquannho.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Quán Nho

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm 2021 – 2022 của website thptnguyenquannho.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp Sơ đồ tư duy Ngữ văn lớp 7 Học kì 2 dễ nhớ, ngắn gọn

Viết một bình luận