Đề Cương Ôn Tập Toán 10 Học Kì 1 Có Đáp Án

Bạn đang xem: Đề Cương Ôn Tập Toán 10 Học Kì 1 Có Đáp Án tại thptnguyenquannho.edu.vn

Học kì 1 sắp kết thức cũng là lúc các bạn học sinh lớp 10 đang rất bận rộng ôn tập cho bài kiểm tra học kì 1. Do đó, hôm nay Trường THPT Nguyễn Quán Nho sẽ giới thiệu đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án. Đây là đề cương được chúng tôi biên soạn chứa đầy đủ các dạng toán quan trọng của lớp 10 về đại số và hình học. Không chỉ đem đến các bài toán mà đề còn bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em khái quát tất cả kiến thức. Điểm đặc biệt của đề cương là mỗi bài toán đều có đáp án chi tiết để các bạn có thể tra cứu đáp số và học hỏi cách trình bày. Với đề cương này , hy vọng các em sẽ ôn tập tốt và đạt kết quả cao.

I, Đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án phần Đại số

1. Lý Thuyết:

Trong đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án, phần đại số chúng tôi chia ra làm 6 phần lý thuyết cũng là 6 dạng toán thường ra trong các đề thi học kì. Yêu cầu các em học thuộc định nghĩa và cách giải.

         1) Mệnh đề. Tập hợp cùng các phép toán trên tập hợp .

         2) Tập xác định, sự biến thiên, tính chẵn lẻ của hàm số .

         3) Sự biến thiên và đồ thị của hàm y = ax2 + bx + c. Xác định hàm số thỏa điều kiện cho trước. 

         4) Phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn và định lí Vi-ét.

         5) Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.

         6) Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.

2. Bài tập

a. Bài tập Chương 1: Mệnh đề – Tập hợp

Câu 1: Tìm tất cả các tập hợp con của tập  hợp sau google 1592966259278 jun 24 2020 02 37 44 45 am 1

Câu 2: Cho hai tập hợp   google 1592966259278 2 1

google 1592966259278 1 1.

 Hãy xác định google 1592966259278 jun 24 2020 02 37 44 58 am 1

; google 1592966259279 3 1; google 1592966259279 jun 24 2020 02 37 44 74 am 1;google 1592966259279 2 1

Đáp án :

1, Tập con của A là google 1592966259279 5

2,google 1592966259279 1 1

google 1592966259279 jun 24 2020 02 37 44 90 am 1

google 1592966259279 4 1

 google 1592966259279 jun 24 2020 02 37 44 59 am 1

google 1592966259281 2 1

b. Bài tập Chương 2: Hàm số bậc nhất – bậc 2

Câu 1: Tìm TXĐ của hàm số 

a/ google 1592966259281 1 1

    b/google 1592966259281 3

Câu 2: Vẽ đồ thị hàm số google 1592966259283 jun 24 2020 02 37 45 44 am 1

Câu 3: Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số google 1592966259283 jun 24 2020 02 37 46 98 am 1

Câu 4: Xác định hàm số bậc hai google 1592966259283 5

biết đồ thị của nó đi qua A(0;-1) và B(4;0)

 hai google 1592966259283 5

biết đồ thị của nó đi qua A(0;-1) và B(4;0)

Đáp án

1. 

a/ google 1592966259283 4 1

 

b/ google 1592966259283 jun 24 2020 02 37 46 29 am 1

2. TXĐ: D=R

A<0 hàm số nghịch biến trên R

BBT

Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua điểm A(0;-3), B(-3/2;0)

Vẽ đồ thị

3. a>0 nên đồ thị hàm số có bờ lõm quay lên trên

Hàm số đồng biến trên google 1592966259283 jun 24 2020 02 37 46 12 am 1

và nghịch biến trên google 1592966259283 jun 24 2020 02 37 46 71 am 1

Đỉnh google 1592966259283 jun 24 2020 02 37 46 48 am 1

Trục đối xứng x=2

Giao điểm với Oy là A(0;1)

Giao điểm với Ox là B(1;0); C(1/3;0)

Vẽ parabol

4. Đồ hị hàm số đi qua A(0;-1) và B(4;0) nên ta có

google 1592966259283 3 1

Vậy parapol cần tìm là google 1592966259283 1 1

c. Bài tập Chương 3 : Phương trình và hệ phương trình

Bài 1: Giải phương trình

a) google 1592966259283 jun 24 2020 02 37 45 92 am 1

b) google 1592966259283 2 1

Giải

a) Điều kiệngoogle 1592966259284 jun 24 2020 02 37 45 09 am 1

google 1592966259284 3 1

Vậy phương trình có nghiệm google 1592966259284 jun 24 2020 02 37 46 15 am 1

b) Điều kiệngoogle 1592966259284 jun 24 2020 02 37 46 59 am 1

google 1592966259284 jun 24 2020 02 37 45 89 am 1

     google 1592966259284 jun 24 2020 02 37 46 45 am 1

(loại so với điều kiện)

Vậy phương trình vô nghiệm

Bài 2: Giải phương trình:

 1. a) google 1592966259284 1 1               b) google 1592966259284 5

Giải 

google 1592966259284 4 1

google 1592966259284 jun 24 2020 02 37 45 57 am 1

II, Đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án phần Hình học

đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án

1. Lý Thuyết

 

Trong đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án, bao gồm 8 lý thuyết cần nắm vững, trong đó quan trọng nhất là lí thuyết về vectơ và tích vô hướng của 2 vectơ

1) Quy tắc ba điểm đối với phép cộng, phép trừ, quy tắc hình bình hành.

2) Các tính chất trên phép toán vectơ: tổng và hiệu hai vectơ, tích của một vectơ với 1 số

3) Điều kiện để hai vectơ cùng phương, ba điểm thẳng hàng

4) Toạ độ của vectơ và của điểm.

5) Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ

6) Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác

7) Giá trị lượng giác của một góc bất kì ( từ google 1592966259284 2 1

đến google 1592966259285 jun 24 2020 02 37 45 81 am 1)

8) Tích vô hướng của 2 vectơ.

2. Bài tập

a. Bài tập Chương 1: Vectơ

Câu 1: Cho tam giác ABC có A(3,2); B(4,1) và  C(1,5).

a/ Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

b/ Tìm tọa độ điểm D để ABCD là hình bình hành

c/ Tìm tọa độ google 1592966259285 jun 24 2020 02 37 45 27 am 1

sao cho google 1592966259285 3 1 

Câu 2: Cho ngũ giác ABCDE. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DE. I, J là trung điểm của MP, NQ. Chứng minh rằng: google 1592966259285 jun 24 2020 02 37 46 25 am 1

Đáp án

Câu 1:  a) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là 

google 1592966259285 jun 24 2020 02 37 46 50 am 1

Vậy google 1592966259285 4 1

b) Gọi google 1592966259285 jun 24 2020 02 37 47 10 am 1

thì google 1592966259285 5

Ta có google 1592966259285 jun 24 2020 02 37 46 65 am 1

 vì ABCD là hình bình hành nên google 1592966259285 jun 24 2020 02 37 46 09 am 1

haygoogle 1592966259285 jun 24 2020 02 37 45 61 am 1

Vậy google 1592966259285 2 1

c) (1điểm) Gọi google 1592966259285 jun 24 2020 02 37 45 44 am 1

google 1592966259285 jun 24 2020 02 37 45 95 am 1

; google 1592966259285 jun 24 2020 02 37 46 96 am 1;

google 1592966259285 1 1

google 1592966259286 jun 24 2020 02 37 45 57 am 1

Vậy google 1592966259286 jun 24 2020 02 37 46 14 am 1

Câu 2: a) google 1592966259286 5

 

Vậy google 1592966259286 jun 24 2020 02 37 46 34 am 1

b. Bài tập Chương 2: Tích vô hướng của 2 vectơ và ứng dụng

Bài 1: Cho các vectơ google 1592966259286 4 1

google 1592966259286 3 1. Tìm

a)  Góc giữa google 1592966259286 2 1

google 1592966259286 jun 24 2020 02 37 45 82 am 1.

b) Góc giữa google 1592966259286 jun 24 2020 02 37 45 96 am 1

google 1592966259286 1 1.

c) Góc giữa google 1592966259286 jun 24 2020 02 37 46 50 am 1

google 1592966259286 jun 24 2020 02 37 45 42 am 1.

 

Đáp án

a) Ta có : google 1592966259286 jun 24 2020 02 37 46 73 am 1

google 1592966259287 5

Suy ra :

google 1592966259287 jun 24 2020 02 37 46 47 am 1

b) Đặt : google 1592966259287 jun 24 2020 02 37 46 34 am 1

              google 1592966259287 1 1

      google 1592966259287 3 1

Suy ra : google 1592966259287 jun 24 2020 02 37 46 17 am 1

c) Ta có : google 1592966259287 jun 24 2020 02 37 46 34 am 1

                google 1592966259287 jun 24 2020 02 37 45 32 am 1

    google 1592966259287 2 1

Suy ra : google 1592966259287 jun 24 2020 02 37 45 69 am 1

Bài 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A(1;3),B(-1;2), C(2;5). Chứng minh rằng tam giác ABC là một tam giác cân.

Đáp án

google 1592966259287 jun 24 2020 02 37 46 03 am 1

  google 1592966259287 jun 24 2020 02 37 46 87 am 1   google 1592966259287 4 1

Vì AB=AC nên tam giác ABC là một tam giác cân tại A

Bài 3. Trong Oxy, cho tam giác ABC với google 1592966259287 jun 24 2020 02 37 45 88 am 1

a/ Tính tích vô hướng google 1592966259287 jun 24 2020 02 37 46 66 am 1

. Từ đó suy ra hình dạng của tam giác ABC.

b/ Tìm tọa độ  M  sao cho google 1592966259288 jun 24 2020 02 37 46 35 am 1

c/ Tìm tọa độ  google 1592966259288 jun 24 2020 02 37 45 78 am 1

sao cho google 1592966259288 jun 24 2020 02 37 46 60 am 1 nhỏ nhất

Đáp án

 1. Ta có  google 1592966259288 jun 24 2020 02 37 45 65 am 1. Suy ra google 1592966259288 jun 24 2020 02 37 45 43 am 1

google 1592966259288 jun 24 2020 02 37 46 17 am 1

nên google 1592966259288 jun 24 2020 02 37 46 03 am 1 hay  tam giác ABC vuông tại C

b) Gọi google 1592966259288 3 1

.

google 1592966259288 1 1

; google 1592966259288 jun 24 2020 02 37 46 48 am 1; google 1592966259288 5

google 1592966259288 jun 24 2020 02 37 46 35 am 1

google 1592966259288 4 1

Vậy google 1592966259288 2 1

c) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Khi đó 

 google 1592966259289 3 1

 

Ta có google 1592966259289 jun 24 2020 02 37 45 78 am 1

Vì G cố định  và google 1592966259288 jun 24 2020 02 37 45 78 am 1

nên google 1592966259288 jun 24 2020 02 37 46 60 am 1nhỏ nhất khi E là hình chiếu vuông góc của G lên google 1592966259289 jun 24 2020 02 37 46 00 am 1. Vậy google 1592966259289 jun 24 2020 02 37 46 15 am 1

III, Trắc nghiệm đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án

Đề cương ôn tập toán học kì 1

Trong đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án, ngoài các bài tập tự luận ở phần trên, chúng tôi còn giới thiệu thêm một số câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. 

 1. Trong các câu sau, câu  nào là một mệnh đề toán học?
 1. Số google 1592968362105 1là một số hữu tỉ
 2. Hôm nay trời đẹp quá!
 3. Ngày mai bạn có đi du lịch không?
 4. Đóa hoa đẹp quá!
 • Phủ định của mệnh đề  google 1592968362114 2 là mệnh đề nào sau đây?

 

 1. google 1592968362114 1 1
 2. google 1592968362115 3
 3. google 1592968362115 1 1                    
 4.  google 1592968362115 2 1
 •  Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau

 

 1. [a;b] ⊂ (a;b]
 2.  [a;b) ⊂ (a;b]
 3. [a;b] ⊂ (a;b)
 4. [a;b) ⊂ [a;b]     

 

 1. google 1592968362116 jun 24 2020 03 12 43 96 am 1
 2. google 1592968362116 jun 24 2020 03 12 44 55 am 1
 3. google 1592968362116 3 1
 4.  google 1592968362116 2 1
 • Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ.

 

 1. google 1592968362116 jun 24 2020 03 12 44 72 am 1
 2.  google 1592968362116 jun 24 2020 03 12 43 75 am 1
 3. google 1592968362116 jun 24 2020 03 12 44 32 am 1
 4.  google 1592968362116 4 1
 • Hàm số google 1592968362116 jun 24 2020 03 12 44 72 am 1

 

 1. Nghịch biến trên google 1592968362116 jun 24 2020 03 12 44 88 am 1
 2. Đồng biến trên google 1592968362117 1
 3. Nghịch biến trên google 1592968362118 jun 24 2020 03 12 44 54 am 1
 4. Đồng biến trên google 1592968362118 jun 24 2020 03 12 44 54 am 1.
 • Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số google 1592968362118 1 1

 

 1. A(google 1592968362118 3 11; 0)
 2.  B(1; 2)
 3.  C(1; 0)
 4.  D(2; 9)

 

Đáp án :

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ĐA

A

B

D

C

C

D

A

B

A

C

D

B

C

B

C

Trường THPT Nguyễn Quán Nho vừa giới thiệu xong cho các bạn đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án. Đề cương bao gồm đầy đủ các dạng bài tập tự luận và trắc nghiệm để các em tiến hành tự ôn tập. Đây đều là các dạng toán cơ bản và thường xuyên xuất hiện trong các đề thi học kì 1. Học kì 1 sắp kết thúc, hy vọng các em học sinh lớp 10 có thể tận dụng khoảng thời gian quý báu này ôn tập thật tốt và đạt điểm cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 

Bạn thấy bài viết Đề Cương Ôn Tập Toán 10 Học Kì 1 Có Đáp Án có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề Cương Ôn Tập Toán 10 Học Kì 1 Có Đáp Án bên dưới để Trường THPT Nguyễn Quán Nho có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenquannho.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Quán Nho

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề Cương Ôn Tập Toán 10 Học Kì 1 Có Đáp Án của website thptnguyenquannho.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Đề Cương Ôn Tập Toán 10 Học Kì 1 Có Đáp Án
Xem thêm bài viết hay:  Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 12 Chương 1 Chọn Lọc

Viết một bình luận