Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 10 Chương 1: Mệnh Đề – Tập hợp (Có Đáp Án)

Bạn đang xem: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 10 Chương 1: Mệnh Đề – Tập hợp (Có Đáp Án) tại thptnguyenquannho.edu.vn

Mở đầu chương trình lớp 10, các em đã được làm quen với chương Mệnh đề – Tập hợp. Sau tiết ôn tập chương sẽ là tiết kiểm tra 45 phút đầu năm lớp 10. Để học sinh không còn bỡ ngỡ về cách giải và các dạng toán thường gặp, Kien Guru xin giới thiệu đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 10 chương 1 có biểu điểm và đáp án chi tiết. Trong bài viết, Kiên đã biên soạn 2 đề thi để các em tự học, mỗi đề gồm 2 phần tự luận và trắc nghiệm với đầy đủ các dạng toán trong chương 1. Sau phần trắc nghiệm là đáp án phần trắc nghiệm. Kinh nghiệm và lời giải chi tiết cho bài tập tự luận. Hi vọng với 2 đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập chương 1 hiệu quả và đạt điểm cao cho lần kiểm tra đầu tiên này.

I, Kiểm tra 1 tiết toán 10 chương 1

Trong phần này, Nhà Kiến xin giới thiệu 2 Đề kiểm tra 1 tiết khá giỏi Toán 10 chương 1. Trong đó, đề 1 ở mức độ cơ bản dành cho học sinh học lực trung bình khá, đề 2 ở mức độ nâng cao hơn một chút phù hợp với học sinh khá giỏi làm để cải thiện điểm số.

A/ Chủ đề 1:

Đề kiểm tra toán 10 chương 1 đầu tiên này ở mức độ cơ bản. Thời gian làm bài là 45 phút, trong đó phần trắc nghiệm chiếm 6 điểm, tự luận 4 điểm. Chủ đề xoay quanh các kiến ​​thức về mệnh đề, tập hợp số, phép toán tập hợp.

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề toán học?

A. 13 là số nguyên tố

B. Thời tiết hôm nay đẹp quá!

C. Ngày mai bạn có đi du lịch không?

D. Mấy giờ rồi?

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. 120 chia hết cho 5

B. 11 là số nguyên tố

C. google1593415643555

Đ. google 1593415643555 2

là một số vô tỷ.

Câu 3: Phủ định của mệnh đề google 1593415643555 1

MỘT. google1593415643556

b. google1593415643558

C. google1593415643559

Đ. google 1593415643559 1

Câu 4: Cho mệnh đề sau “Nếu tam giác ABC đều thì tam giác ABC cân” Chọn câu đúng

A. Điều kiện cần để tam giác ABC cân là tam giác ABC đều B. Điều kiện đủ để tam giác ABC là tam giác ABC cân. Điều kiện đủ để tam giác ABC là tam giác ABC cân. Điều kiện cần và đủ để tam giác ABC là tam giác ABC đều

Câu 5: Cho A là tập hợp các hình chữ nhật và B là tập hợp các hình bình hành. Sau đó:

A. AB

B.BA

TAXI

D.A=B

Câu 6: Cho A là tập con thực của tập hợp B. Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. A ∪ B = B ∪ A

B. A ∩ B = B ∩ A

C. A ∩ B = B

D. A ∪ B = B

Câu 7: Cho A = {1, 2, 3,4}; B = {3, 4, 7, 8}; C = {3, 4}

A. A ∩ B = C

B. A ∩ B = B

C. CB = A

D. A = B

Câu 8: Chọn đáp án đúng trong các câu sau

MỘT. [a;b] (a; b)

b. [a;b) ⊂ (a;b]

C. [a;b] (a;b)

Đ. [a;b) ⊂ [a;b]

Câu 9: Tập hợp (-3;7)(0;10) bằng

A. (0;7)

B. (-3;10)

C. (-3;0)

D. (7;10)

Câu 10: Tập hợp google 1593415643562 1

bình đẳng

MỘT.google 1593415643562 29 tháng 6 năm 2020 07 27 26 67 sáng

b. google 1593415643562 2

C. google 1593415643562 3

D. RẺ

Câu 11: Số làm tròn của số gần đúng 4,2567 biết độ chính xác d=0,01

A. 4,257

B.4.3

C. 4,25

D. 4,26

Câu 12: Các số làm tròn đến hàng nghìn google1593415643563

Được

MỘT.google 1593415643564 1

b. google 1593415643564 2

C. google1593415643564

Đ. google 1593415643565 2

II. Tự luận: (4 điểm)

Câu 1: Tìm tất cả các tập hợp con của tập hợp sau google1593415643565 3

Câu 2: Cho hai tập hợp google1593415643565

google 1593415643565 1.

Hãy xác định google1593415643566 2

; google1593415643566; google 1593415643566 1;google 1593415643567 2

Câu 3: Cho mệnh đề P: “google1593415643567

a) Phát biểu phủ định mệnh đề P.

b) Xét tính đúng sai của mệnh đề P.

B/ Đề số 2

de-kiem-tra-1-tiet-toan-10-chap-1

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 chương 1 số 2 này ở mức độ nâng cao hơn so với đề trên nhưng không quá khó. Thời gian làm bài vẫn là 45 phút, trong đó trắc nghiệm 5 điểm, tự luận 5 điểm. Chủ đề xoay quanh các kiến ​​thức về tính đúng sai của mệnh đề, mệnh đề phủ định, sự tương đương, tập hợp số, phép toán tập hợp, viết tập hợp và biểu diễn tập hợp trên trục số.

I.ĐIỀU LỰA CHỌN:

Câu 1: Với n bao nhiêu thì mệnh đề google1593415643567 3

chia hết cho 3″ là tuyên bố ĐÚNG?

MỘT.google 1593415643567 1

b.google 1593415643568 3

C.google 1593415643568 2

Đ.google1593415643568

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là SAI?

MỘT.google 1593415643568 1

: google 1593415643568 4

b. google 1593415643569 1

C. google1593415643569

Đ. google 1593415643569 3

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là phủ định của phát biểu: “Tất cả động vật đều di chuyển được”?

A. Tất cả các loài động vật không di chuyển.

B. Mọi vật đều đứng yên.

C. Có một con vật không di chuyển.

D.Cung cấp 1 vật đang chuyển động.

Câu 4: Liệt kê các phần tử của tập hợp: X = google 1593415643569 2

MỘT. google 1593415643570 1

b. google 1593415643570 2

C. google1593415643570

Đ. google 1593415643570 3

Câu 5: Cho tập hợp X = google1593415643571

. Tập hợp X có số tập con là ?

A. 4

B. 6

C. 8

mất 16

Câu 6: Cho hai tập hợp google1593415643572

google 1593415643572 2Tập hợp AB bằng tập hợp nào sau đây?

MỘT. google 1593415643572 3

b. google 1593415643572 1

C. google 1593415643573 1

Đ. google 1593415643573 4

Câu 7: Cho google1593415643573

. Tập hợp google 1593415643573 ngày 29 tháng 6 năm 2020 07 27 27 72 giờ sáng Được

MỘT. google 1593415643573 2

b. google 1593415643573 3

C. google 1593415643573 29 tháng 6 năm 2020 07 27 28 18 giờ sáng

Đ. google1593415643574

Câu 8: Cho 2 tập hợp A =google 1593415643574 1

B =google 1593415643574 4chọn mệnh đề đúng?

MỘT.google 1593415643574 2

b. google 1593415643574 29 tháng 6 năm 2020 07 27 28 50 sáng

C. google 1593415643574 3

Đ. google1593415643575 3

Câu 9: Cho A=[–4;7] và B=(–∞;–2)google 1593415643575 4

(3;+∞). Sau đó Agoogle1593415643575B là:

MỘT.google 1593415643575 2

b.google 1593415643575 1C.google1593415643576Đ.google 1593415643576 1

Câu 10: Cho biết thêm về A = [ 0 ; 3 )  và  B = ( b ; b + 4 ] . MỘT google1593415643576 3

B nếu:

MỘT.google 1593415643576 4

b. google1593415643576 2

C. google1593415643577

D. Đáp án khác

II. Tiểu luận:

Câu 1: (1,5 điểm)

Đối với mệnh đề google 1593415643577 1

. Xét tính đúng sai của mệnh đề P và nêu phủ định của mệnh đề P.

Câu 2: (1,5 điểm)

Cho hai tập hợp sau:

google1593415643578

Liệt kê các phần tử của tập hợp A và B.

Câu 3: (1,0 điểm)

cho hai bộ google 1593415643578 4

và thu thập google 1593415643578 1 . tìm bộgoogle 1593415643578 2

Câu 4: (1,0 điểm)

cho hai bộ google1593415643578 3

google1593415643579 .Tìm bộ google 1593415643579 ngày 29 tháng 6 năm 2020 07 27 27 33 giờ sáng

Câu 5: (0,5 điểm)

cho bộ google 1593415643579 1

. Xác định tập hợp google 1593415643579 4 và biểu diễn trên trục số.

II, Đáp án kiểm tra 1 tiết toán 10 chương 1

Dưới đây là đáp án Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 chương 1 của Trường THPT Nguyễn Quán Nho. Phần đáp án có thang điểm cụ thể, các em tham khảo và tự chấm điểm nhé!

1. Đáp án câu 1

Nhiều lựa chọn

1A 2C 3D 4B 5C 6C 7A 8D 9B 10C 11B 12B

Tiểu luận

1. (1d) Tập con của A là google 1593415643579 ngày 29 tháng 6 năm 2020 07 27 27 20 giờ sáng

2. (2 điểm)google 1593415643579 3

google 1593415643579 2

google1593415643580

google 1593415643580 4

google 1593415643580 2

3. (0,5đ) a) Mệnh đề phủ định: “google 1593415643580 1

(0,5đ) b) Mệnh đề “google 1593415643580 ngày 29 tháng 6 năm 2020 07 27 27 59 sáng

‘ là tuyên bố đúng.

2. Đáp án câu 2

Nhiều lựa chọn :

1C 2C 3C 4D 5D 6C 7D 8B 9A 10B

Tiểu luận:

CÂU HỎI/ĐỐI TƯỢNG

NỘI DUNG

ĐẶC TRƯNG

Câu hỏi 1

(1,5 điểm)

Mệnh đề đúng

Tiêu cực: “google 1593415643580 ngày 29 tháng 6 năm 2020 07 27 27 48 sáng

1,5 đồng

câu 2

(1,5 điểm)

  1. google 1593415643580 ngày 29 tháng 6 năm 2020 07 27 27 38 sáng

google1593415643580 3

0,25đ+0,5đ

0,25đ

0,5 đồng

câu 3

(1,0 điểm)

google 1593415643581 1

google 1593415643581 4

0,25đ+0,25đ

0,25đ+0,25đ

câu 4

(1,0 điểm)

google 1593415643581 3

google1593415643581

0,25đ

0,25d+0,25d+0,25d

câu hỏi 5

(0,5 điểm)

google 1593415643581 2

google 1593415643581 ngày 29 tháng 6 năm 2020 07 27 27 71 giờ sáng

0,25đ

0,25đ

Trên đây là Đề kiểm tra 1 tiết Toán 10 chương 1 có đáp án. Đây là 2 đề thi thử do chúng tôi biên soạn phù hợp với mọi đối tượng học sinh từ trung bình khá trở lên nên rất thích hợp để các em tự ôn luyện tại nhà. Lời giải có sẵn biểu đồ chấm điểm cụ thể cho từng câu nên khi làm xong bạn có thể tự chấm điểm cho mình. Đây là bài kiểm tra 1 tiết đầu tiên trong chương trình lớp 10 nên khá quan trọng. Vì vậy, chúng tôi mong rằng các em sẽ chăm chỉ học tập để đạt điểm cao, để có một khởi đầu tốt đẹp cho cả năm học.

Bạn thấy bài viết Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 10 Chương 1: Mệnh Đề – Tập hợp (Có Đáp Án) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 10 Chương 1: Mệnh Đề – Tập hợp (Có Đáp Án) bên dưới để Trường THPT Nguyễn Quán Nho có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenquannho.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Quán Nho

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 10 Chương 1: Mệnh Đề – Tập hợp (Có Đáp Án) của website thptnguyenquannho.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 10 Chương 1: Mệnh Đề – Tập hợp (Có Đáp Án)
Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp công thức hóa học lớp 9 đầy đủ và chi tiết nhất

Viết một bình luận