Đề Thi Toán 10 Học Kì 2 Có Bài Giải Chi Tiết

Bạn đang xem: Đề Thi Toán 10 Học Kì 2 Có Bài Giải Chi Tiết tại thptnguyenquannho.edu.vn

Các em học sinh lớp 10 chuẩn bị bước vào kỳ thi học kỳ 2 trước khi nghỉ hè. Đây là thời điểm quan trọng để các em ôn tập nhanh các kiến ​​thức đã học trong 1 năm và tìm các đề thi thử để làm quen, đặc biệt là môn toán – môn học có lượng kiến ​​thức lớn. Hôm nay Trường THPT Nguyễn Quán Nho xin giới thiệu đến các em một bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 để các em tham khảo. Đây là đề thi ở mức độ vừa phải, không quá khó để học sinh có học lực trung bình khá làm bài, tuy nhiên sẽ có 1 câu phân loại dành cho học sinh giỏi đạt điểm tuyệt đối. Đề thi gồm 2 phần văn và tự luận trong thời gian 90 phút. Đây là một đề thi khá hay, hi vọng sẽ giúp các bạn ôn tập và luyện thi hiệu quả. Nào, mời các bạn xem đề thi dưới đây và thử sức nhé!

I, Đề thi toán 10 học kì 2.

Cấu trúc đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án được biên soạn gồm 2 hình thức trắc nghiệm (6 điểm) và tự luận (4 điểm). Đề thi gồm 24 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận với mức độ từ dễ đến khó phù hợp với mọi đối tượng học sinh. Sau khi làm xong các câu hỏi phần 1 các em kéo xuống phần 2 để tra cứu đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết cho bài văn của mình.

Dưới đây là đề thi học kì 1 môn toán lớp 10.

1, Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

kiểm tra

Câu 1. Với mọi số dương a, b. Bất đẳng thức nào sau đây là sai.

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 03 06 61 giờ sáng

Câu 2. Tìm phát biểu đúng.

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 03 42 34 sáng

Câu 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình 3x+2y<1.

A.(0;1)

B.(1,1)

C. (-1;2)

D.(1;-2)

Câu 4. Số -2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình.

A. 2x + 1 > 1-x

B. (2x + 10)(1 – x) < x2

C. (2 – x)(2 + x)2 < 0

D. 1/(1 – x) + 2.

Câu 5. Hệ bất phương trình có tập nghiệm là:

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 08 28 56 sáng

Câu 6. Bất phương trình có tập nghiệm là:

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 08 48 14 giờ sáng

Câu 7. Biểu thức x2-(m+2)x+8m+1 luôn dương khi

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 09 06 47 sáng

Câu 8. Có cung nào sina nhận giá trị nào sau đây?

A. 1/3

B. 4/3

C.1

D. -0,7

Câu 9. Cho hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 10 19 53 sáng . Khẳng định nào sau đây đúng?

A.sinx < 0

b.cosx > 0

C. tanx < 0

D. cotx < 0

Câu 10. hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 11 16 58 sáng

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 11 38 49 sáng

Câu 11. Cho sinx=3/5 và 0

A.2/5

B.-4/5

C.4/5

D.-2/5

Câu 12. Cho tanx=2 Giá trị biểu thức hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 13 08 20 giờ sáng được

A. 5/12

B. -10/11

C. -8/11

D.1

Câu 13. Kết quả thi học sinh giỏi môn toán cấp huyện cho trong bảng sau

Điểm kiểm tra 6 7 số 8 9 Thêm vào
Tính thường xuyên số 8 18 mười 4 40

Phương sai của bảng tần số đã cho là:

A.0.72

B. 0,8111

C. 0,7856

D. 0,7875

Câu 14. Cho dãy số liệu gồm: 21; 23; 24; 25; 22; 20. Trung bình cộng của dãy thống kê là:

A. 23,5

B. 22

C.22.5

mất 14

Câu 15. Cho tam giác ABC có BC=a, CA=b, AB=c. Câu phát biểu nào đúng.

A. Nếu b2+c2-a2 > 0 thì góc A nhọn.

B. Nếu b2+c2-a2 > 0 thì góc A tù.

C. Nếu b2+c2-a2 < 0 thì góc A nhọn.

D. Nếu b2+c2-a2 < 0 thì góc A vuông.

Câu 16. Cho tam giác ABC có a=8, c=3 , B=60o. Độ dài cạnh b là:

A.49

sinh 7

C.61

mất 16

Câu 17. Cho tam giác ABC vuông tại A có a=5; b=4 . Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác là:

A.4

b.1

C. 2

D.1/2

Câu 18. Cho tam giác có a=3, b=7, c=8. Góc B bằng bao nhiêu?

A.30o

B.45o

C.60o

D.90o

Câu 19. Giả sử cần đo chiều cao CD của một tòa tháp với C là chân tháp và D là đỉnh tháp. Vì không đến được chân tháp nên từ 2 điểm A, B với khoảng cách AB = 30m sao cho A, B, C thẳng hàng, người ta đo được góc CAD = 43o, CBD = 67o. Chiều cao CD của tháp là

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 24 40 37 sáng

Câu 20. Đường thẳng : 4x-3y+7=0 có vectơ pháp tuyến là

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 25 25 96 sáng

Câu 21. Đường tròn (C): x2+y2-4x+8y-5=0 có tâm

A, Tôi(-4;8)

B. Tôi(2;4)

C. Tôi(-2;-4)

D. Tôi(2;-4)

Câu 22. Cho Elip (E): . Tìm phát biểu sai trong 4 câu sau:

A. (E) có tiêu điểm F2(4;0)

B. (E) có đỉnh B1(0;-3)

C. (E) có độ dài trục nhỏ bằng 6.

D. (E) có độ dài trục chính bằng 5.

Câu 23. Phương trình tiếp tuyến tại điểm M(3;4) với đường tròn x2+y2-2x-4y-3=0 là

A. X+y-7=0 B. x+y+7=0. C.xy-7=0. D. x+y-3=0 .

Câu 24. Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lớn bằng 8, trục bé bằng 6 là

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 27 26 52 sáng

2, Tự luận: (4 điểm)

Bài 1. a) (0,5 điểm) . Giải bất phương trình

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 27 51 25 giờ sáng

b) (0,5 điểm) Giải bất phương trình

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 28 11 92 sáng

Bài 2. (1,5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho M(-1;2;), N(3;1) và đường thẳng d: x-y+1=0

một. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm M và N.

b. Viết phương trình đường tròn đường kính MN.

c. Tìm điểm P thuộc d sao cho tam giác MNP cân tại N.

Bài 3: (0,5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho M(-1;1), N(1;-3). Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm M, N có tâm thuộc đường thẳng d: 2x-y+1=0.

Bài 4. (1 điểm) Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 29 34 48 sáng

II, Đáp án đề thi học kì 2 môn toán 10 .

Sau khi hoàn thành đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10, mời các bạn tham khảo đáp án 24 câu hỏi trắc nghiệm và lời giải chi tiết 4 bài văn có biểu điểm. Bạn có thể tự đánh giá xem mình được bao nhiêu điểm nhé!

kiểm tra

1, Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm.

1C 2A 3D 4B 5A 6C 7C 8D 9A 10B 11C 12D 13D 14C 15A 16B 17B 18C 19B 20A 21D 22D 23A 24C

2, Tự luận (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm)

(0,5đ) b) hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 32 36 62 sáng

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 33 13 30 sáng

Lời bình: Trong nhiều đề thi học kì 2 lớp 10, một dạng bài khác thường gặp là dạng toán giải bpt chứa căn bằng cách rút gọn bpt bậc hai về 1 ẩn. Các em lưu ý kỹ các công thức của dạng toán này nhé

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 33 34 39 sáng

Bài 2 (1,5 điểm)

một. Chúng ta có hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 34 47 41 giờ sáng là vectơ chỉ phương của đoạn thẳng MN (0,5đ)

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 35 13 35 sánglà vectơ pháp tuyến của đoạn thẳng MN

Phương trình tổng quát của đường thẳng MN là

1(x+1) + 4(y-2) = 0 x + 4y – 7 = 0

b. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN .

suy ra I(1; 3/2) là tâm đường tròn đường kính MN

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 36 56 67 sáng

Phương trình đường tròn đường kính MN là

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 37 29 60 sáng

c. Vì P thuộc d nên tọa độ của P có dạng (a;a+1)

Chúng ta có:

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 38 10 37 sáng

Vậy có 2 điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán là (-1,0) và (4,5)

Bài 3: (0,5 điểm)

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 38 59 68 sáng

Vậy phương trình đường tròn cần tìm là

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 39 25 45 sáng

Bài 4 (1 điểm)

một. Chúng ta có

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 40 16 67 sáng

b. Chứng minh tương tự

hình ảnh ngày 30 tháng 6 năm 2020 03 40 49 57 sáng

Lời bình: Trong đề thi học kì 2 lớp 10 môn toán, chứng minh đẳng thức lượng giác là bài toán được đánh giá là vận dụng cao nên các em cần học thuộc hết các công thức lượng giác và làm thật nhiều bài tập vận dụng chúng. vận dụng linh hoạt các hình thức này.

Các bạn vừa hoàn thành xong Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 mà chúng tôi đã giới thiệu. Không chắc kết quả của bạn là gì? Nếu kết quả cao thì đừng vội đón đọc các bộ đề tiếp theo mà Kien Guru giới thiệu với mức độ khó cao hơn để nâng cao kỹ năng, còn những bạn hoàn thành chưa tốt thì lưu ý lại nhé. Mình làm sai chỗ nào thì làm đi làm lại, xem mình sai ở dạng toán nào và xem lại các dạng đó. Nhà Kiến chúc các bạn học tốt và đạt điểm tuyệt đối trong kì thi cuối kì sắp tới.

Bạn thấy bài viết Đề Thi Toán 10 Học Kì 2 Có Bài Giải Chi Tiết có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề Thi Toán 10 Học Kì 2 Có Bài Giải Chi Tiết bên dưới để Trường THPT Nguyễn Quán Nho có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenquannho.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Quán Nho

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề Thi Toán 10 Học Kì 2 Có Bài Giải Chi Tiết của website thptnguyenquannho.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Đề Thi Toán 10 Học Kì 2 Có Bài Giải Chi Tiết
Xem thêm bài viết hay:  Soạn Bài Tôi Đi Học Nhanh Nhất

Viết một bình luận