Đề Thi Vật Lý 11 Học Kì 2 Có Đáp Án (Tham Khảo)

Bạn đang xem: Đề Thi Vật Lý 11 Học Kì 2 Có Đáp Án (Tham Khảo) tại thptnguyenquannho.edu.vn

Hôm nay, Kien Guru giới thiệu đến các em một bộ đề thi học kì 2 môn Vật Lý có đáp án để các em tham khảo thử sức, luyện tập và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

Đề thi gồm 24 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận, thời gian làm bài là 60 phút. Phần cuối mình có đính kèm đáp án và lời giải chi tiết cho câu hỏi. Mong rằng đề thi sẽ giúp các bạn phần nào chuẩn bị tinh thần cho kì thi khó khăn sắp tới.

Bây giờ, hãy bắt đâù

I. Chuyên đề – Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật Lý 11 có đáp án

Phần A: đề thi trắc nghiệm vật lý 11 học kỳ 2

1: Một ống dây có chiều dài 120 cm, cường độ dòng điện (I) chạy qua mỗi vòng dây là 2A. Cảm ứng từ bên trong cuộn dây có độ lớn B = 20π. T. Vậy số vòng dây tổng cộng của cuộn dây là:

de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an

2: Cho vận tốc ánh sáng trong chất lỏng trong suốt bằng 3/4 vận tốc ánh sáng trong không khí. Chiết suất của chất là gì?

A. 1,33

B. 1,5.

C. 0,75.

D.2.

3: Phát biểu nào sau đây không đúng? Lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện

A. luôn cùng hướng với véc tơ cảm ứng từ B.

B. luôn có phương vuông góc với véc tơ cảm ứng từ B .

C. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.

D. luôn có phương vuông góc với sợi dây.

4: Trong vòng dây dẫn bằng đồng có thể xuất hiện dòng điện cảm ứng khi

A. di chuyển vòng dây dọc theo dây dẫn thẳng dài có dòng điện.

B. cuộn dây chuyển động trong vùng có điện trường biến thiên.

C. dịch chuyển vòng dây ra xa dây dẫn thẳng dài có dòng điện.

D. đặt vòng dây lại gần một thanh nam châm.

5: Cho hai dòng điện thẳng và dài vô hạn, đặt song song, cách nhau một khoảng 3a. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn cùng chiều và có độ lớn de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an Vị trí có suất điện động cảm ứng bằng không và nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn và cách dây thứ nhất, dây thứ hai một khoảng tương ứng là bao nhiêu?

A. 6a; 3a.

B. 2a; một.

C.1.5a; 1,5a.

Đ.a; 2 a.

6: Một tia sáng đơn sắc chiếu vào mặt thủy tinh với góc tới bằng 60 .de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an. Chiết suất của thủy tinh là 1,5. Góc khúc xạ sẽ có giá trị gần nhất với câu trả lời nào sau đây.

A.65de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an

B. 60de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an

c.35de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an

D. Không xảy ra hiện tượng khúc xạ

7: Một êlectron chuyển động trong từ trường đều với vận tốc de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an = 1,8.10de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an m/s và vuông góc với các đường sức từ, lực Lorentz tác dụng lên hạt có độ lớn f1 = 4,10de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an N, nếu proton đang chuyển động với vận tốc de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an= 5.4.10de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an m/s vuông góc với các đường sức từ, chứng tỏ khối lượng của proton gấp 1800 lần khối lượng của electron, lực Lorentz tác dụng lên hạt là bao nhiêu:

MỘT. de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an= 13,10de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an ĐÀN BÀ

b. de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an= 16,10de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an ĐÀN BÀ

C. de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an= 12,10de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an ĐÀN BÀ

Đ. de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an= 26,10de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an ĐÀN BÀ

8: Một tia sáng hẹp truyền từ một môi trường trong suốt ra không khí. Tia sáng tới hợp với mặt phân cách một góc 60 .de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an. Khi đó tia phản xạ và tia phản xạ vuông góc với nhau. Góc tới tới hạn của phương tiện này là gì?. Chọn câu trả lời đúng:

A. 0,5 B. 232 C. 233 D. 23

9: Hệ thức nào sau đây ảnh hưởng đến độ lớn cảm ứng từ tại tâm của một dòng điện tròn

A. Tiết diện dây

B. Trọng lượng của sợi dây

C. điện trở của dây dẫn

D. Đường kính vòng

10: Tại một điểm cách xa một sợi dây thẳng dài vô hạn mang dòng điện cường độ 5A có cảm ứng từ bằng 4.de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-an T. Nếu cường độ dòng điện (I) chạy trong dây dẫn tăng thêm 15A thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị bằng bao nhiêu?

A.16.de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-anTỶ

B.12.de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-anTỶ

C. de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-anTỶ

Đ. de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-anTỶ

11: Hai khung dây hình tròn có các mặt phẳng song song được đặt trong một từ trường đều. Từ thông qua khung dây thứ nhất có bán kính 20 cm là 16.de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-anWb. Thông lượng khung dây thứ hai có đường kính 10 cm là gì?

A.16.de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-anWb

b. de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-anWb

C.4.de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-anWb

D.8.de-thi-vat-li-11-hoc-ki-2-co-dap-anWb

12: Ta chiếu một tia sáng từ nước (n = 4/3) vào không khí. Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi tia tới có:

A. i < 49°.

B. i > 42°.

C. i > 49°.

D. i > 43°.

13: Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm và cách thấu kính đó một khoảng d = 60 cm. Ảnh của vật có vị trí:

A. đặt trước thấu kính 60 cm.

B. Sau thấu kính 30 cm.

C. 60 cm sau thấu kính.

D. đặt trước thấu kính 20 cm.

14: Một người cận thị đeo kính có độ tụ D = –3,5 dp thì nhìn rõ các vật ở xa không có tiêu điểm. Phạm vi nhìn thấy tối đa của người đó là gì?

A. 25,87 (cm).

B. 28,75 (cm).

C. 27,58 (cm).

D. 28,57 (cm).

15: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1m mang dòng điện 10A đặt trong từ trường đều 0,1 T chịu tác dụng của lực 0,5 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện chạy trong dây dẫn là:

A. 90°

B. 0°

C. 60°

D. 30°

16: Hình nào sau đây biểu diễn không đúng đường đi của tia sáng qua thấu kính?

de-thi-vat-ly-hoc-ki-2-co-dap-an-1-1

Phần B: đề thi tự luận vật lý 11 học kỳ 2

Bài 1: (1,5 điểm)

de-thi-vat-ly-hoc-ki-2-co-dap-an-2-1

Một khung dây dẫn phẳng, cứng ABCD có diện tích giới hạn là 25 và gồm 10 vòng dây. Khung dây được đặt trong từ trường đều và vuông góc với mặt phẳng của khung và cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như sơ đồ trên (hình vẽ).

một. Tính độ biến thiên của từ thông xuyên qua khung dây từ t = 0 đến t = 0,4s.

b. Suất điện động trong khung?

c. Tìm chiều xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung ABCD.

Bài 2: (1,5 điểm)

Xét một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 10 cm. Vật AB là đoạn thẳng vuông góc với trục chính của thấu kính và cách thấu kính 40 cm.

một. Xác định chất lượng hình ảnh, hệ số phóng đại hình ảnh và vị trí hình ảnh. Đang vẽ.

b. Cố định thấu kính, dịch chuyển vật đến vị trí nào để ta có ảnh cách vật 20cm. Tính độ phóng đại của ảnh đó.

II. Đáp án – Đề thi học kì 2 môn Vật Lý 11 có đáp án

Phần A: đáp án đề thi trắc nghiệm học kì 2 môn vật lý lớp 11

1. DỄ DÀNG

2 A

3. Một

4. CŨ

5. XÓA

6. CŨ

7. CŨ

8. CŨ

9. DỄ DÀNG

10. Một

11. CŨ

12. CŨ

13. CŨ

14. DỄ DÀNG

15. DỄ DÀNG

16. DỄ DÀNG

Phần B: đề thi tự luận vật lý 11 học kỳ 2

đầu tiên.

de-thi-vat-ly-hoc-ki-2-co-dap-an-3-1

de-thi-vat-ly-hoc-ki-2-co-dap-an-4-1

Như vậy là chúng ta đã tham khảo xong bộ đề thi Vật Lý 11 học kì 2 có đáp án. Để bài viết trên tự đánh giá không quá khó, đủ để bạn hoàn thành.

Để luyện tập và chuẩn bị tinh thần trước khi vào phòng thi, mình có một vài mẹo nhỏ để các bạn giữ bình tĩnh và giảm căng thẳng đó là cách cố gắng học thuộc lòng quá nhiều. Nếu cố nhồi nhét vào đầu quá nhiều dữ kiện, kiến ​​thức, bạn sẽ không thể nhớ hết, thậm chí còn nhầm lẫn. Hơn nữa, nhồi nhét kiến ​​thức gần ngày thi sẽ không có tác dụng với bạn.

Bạn thấy bài viết Đề Thi Vật Lý 11 Học Kì 2 Có Đáp Án (Tham Khảo) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề Thi Vật Lý 11 Học Kì 2 Có Đáp Án (Tham Khảo) bên dưới để Trường THPT Nguyễn Quán Nho có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenquannho.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Quán Nho

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề Thi Vật Lý 11 Học Kì 2 Có Đáp Án (Tham Khảo) của website thptnguyenquannho.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Đề Thi Vật Lý 11 Học Kì 2 Có Đáp Án (Tham Khảo)
Xem thêm bài viết hay:  Phân Tích Bài Người Lái Đò Sông Đà Chi Tiết Nhất

Viết một bình luận