Deprecated: Hàm wp_get_loading_attr_default hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.3.0! Sử dụng wp_get_loading_optimization_attributes() để thay thế. in /usr/local/lsws/thptnguyenquannho.edu.vn/html/wp-includes/functions.php on line 6031

Lý thuyết và bài tập về tính giá trị biểu thức lớp 3 – Ngắn gọn và Dễ hiểu

Bạn đang xem: Lý thuyết và bài tập về tính giá trị biểu thức lớp 3 – Ngắn gọn và Dễ hiểu tại thptnguyenquannho.edu.vn

Để học tốt phép tính giá trị biểu thức các em cần nắm vững kiến ​​thức và ôn tập các bài tập trong SGK, sách bài tập nhiều hơn ở nhà để nắm vững kiến ​​thức. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn. Bài soạn Giá trị biểu thức lớp 3 sau đây sẽ củng cố lý thuyết về giá trị biểu thức mà các em đã học trong bài trước, đồng thời cung cấp kiến ​​thức mới về cách tính giá trị biểu thức đó. Có các bài tập nhỏ theo trình độ để bạn ôn tập tại nhà.

Mục lục

1. Quy tắc cơ bản để tính hạng 3 . giá trị biểu thức

Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Ví dụ mẫu: 80 + 20 – 50 = 100 – 50 = 75

Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Ví dụ mẫu: 25 : 5 x 2 = 5 x 2 = 10

Nếu biểu thức chứa các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia theo thứ tự; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ.

Ví dụ mẫu: 30 + 27 x 5 = 30 + 135 = 165

Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì phải tính các phép tính trong ngoặc trước, sau đó thực hiện các phép tính ngoài ngoặc theo thứ tự nhân chia trước, cộng trừ sau.

Ví dụ mẫu: 85 x (2 + 3) = 85 x 5 = 425

2. Các phép tính tính giá trị của hạng 3 . biểu thức

2.1. Dạng 1: Tìm và tính giá trị của biểu thức hạng 3.

+ Trong biểu thức chỉ chứa phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

+ Trong biểu thức có chứa phép nhân, phép chia và phép cộng, phép trừ.

Bước 1: Thực hiện trước các phép tính nhân, chia.

Bước 2: Thực hiện phép tính cộng trừ từ trái sang phải.

2.2. Loại 2: So sánh một biểu thức với một số hoặc so sánh hai biểu thức với nhau

Bước 1: Tính giá trị của từng phép toán trong biểu thức ở mỗi vế lần lượt.

Bước 2: So sánh giá trị của các biểu thức vừa tìm được và điền vào chỗ câu hỏi yêu cầu.

2.3. Dạng 3: Toán trắc nghiệm – Toán ứng dụng vào đời sống

Bước 1: Đọc câu hỏi và phân tích bài toán, xác định các số biết bằng cách gạch chân các số đã cho, đọc yêu cầu của bài toán.

Bước 2: Tìm cách giải bài toán ứng dụng bằng cách dựa vào các từ khóa như cộng, trừ, gấp, bớt, chia đều… trong bài toán để có thể chọn phép tính thích hợp.

Bước 3: Trình bày một bài toán hoàn chỉnh: Đầu tiên là lời giải, sau đó là phép tính và cuối cùng là đáp số.

Bước 4: Kiểm tra lại lời giải và kết quả vừa tìm được.

Ta có ví dụ sau: Ngọc mua 10 bông hồng, Trinh mua 15 bông. Sau đó cả hai bạn đem số hoa vừa mua kết thành 5 bó hoa để tặng thầy cô nhân dịp 20 tháng 11. Hỏi mỗi bó hoa có bao nhiêu bông hoa?

Phân tích vấn đề và tìm giải pháp:

Bài toán đã cho ta biết số hoa Ngọc và Trinh đã mua, số bó hoa muốn mua và yêu cầu tìm số bông hoa có trong một bó hoa.

Để tìm giải pháp chúng ta cần:

– Tìm tổng số hoa mà hai bạn đã mua.

– Tìm số bông hoa trong mỗi bó hoa bằng cách chia tổng số bông hoa thu được cho 5 bó hoa.

Giải pháp:

Số bông hồng Ngọc và Trinh mua được là:

10 + 15 = 25 (bông hoa)

Số bông hoa mỗi bó là:

25 : 5 = 5 (bông hoa)

Đáp số: 5 bông hoa.

3. Ví dụ thực tế về cách tính giá trị của biểu thức lớp 3

3.1 Cơ bản

 1. Tìm giá trị của biểu thức:
 2. 305 + 70 + 3 240 – 98 + 17
 3. 470 – 56 + 7 390 – 72 – 80
 4. 15 x 3 x 2 48 : 2: 6
 5. 8 x 5: 2 81 : 9 x 7
 6. 90 : (3 + 7) 15 x (7 – 5)

Hướng dẫn giải bài tập:

 1. 305 + 70 + 3 = 375 + 3 = 378 240 – 98 + 17 = 142 + 17 = 159
 2. 470 – 56 + 7 = 414 + 7 = 421 390 – 72 – 80 = 318 – 80 = 238
 3. 15 x 3 x 2 = 45 x 2 = 90 48 : 2: 6 = 24 : 6 = 4
 4. 8 x 5 : 2 = 40 : 2 = 20 81 : 9 x 7 = 9 x 7 = 63
 5. 90 : (3 + 7) = 90 x 10 = 9 15 x (7 – 5) = 15 x 2 = 30
 6. Tính và so sánh các biểu thức sau rồi điền dấu “>,<,=” vào chỗ trống:

55 : 5 x 3…32

47… 84 – 34 – 3

20 …40 : 2 x 1

Hướng dẫn giải bài tập:

55 : 5 x 3 = 11 x 3 = 33 > 32

47 = 84 – 34 – 3 = 50 – 3 = 47

20 = 40 : 2 x 1 = 20 x 1 = 20

 1. Viết các biểu thức sau và đánh giá chúng:

a) Tìm tích của 15 và 5 rồi trừ 42.

b) Tìm hiệu của 100 và 27 rồi cộng 70.

c) 40 chia 2 nhân 7.

Hướng dẫn giải bài tập:

a) 15 x 5 – 42 = 75 – 42 = 33.

b) 100 – 27 + 70 = 73 – 70 = 3.

c) 40 : 2 x 7 = 20 x 7 = 140

 1. bài tập áp dụng
 2. Lan hái được 12 bông hoa, Mai hái được 13 bông hoa. Sau đó cả hai bạn gói những bông hoa vừa hái thành 5 bó hoa lớn. Hỏi mỗi bó có bao nhiêu bông hoa?

Hướng dẫn giải bài tập:

Số cành lan và số cành mai hái được là:

12 + 13 = 25 (bông)

Số bông hoa mỗi bó là:

25 : 5 = 5 (bông)

Đáp số: 5 bông hoa.

 1. Mỗi gói mì có khối lượng 80g, mỗi hộp sữa có khối lượng 455g. 2 gói mì và 1 hộp sữa nặng bao nhiêu gam?

Giải pháp:

Khối lượng của 2 gói mì là:

80 x 2 = 160 (g)

Khối lượng của 2 gói mì và 1 hộp sữa là:

160 + 455 = 615 (g)

Đáp số: 615 gam

3.2. Nâng cao

1. Tìm và tính nhanh giá trị của một biểu thức:

a) 52 + 31 + 48 + 69

b) 32 x 5 + 32 x 3 + 32 x 2

Hướng dẫn giải bài tập:

a) 52 + 31 + 48 + 69

= 52 + 48 + 31 + 69

= 100 + 100

= 200

b) 32 x 5 + 32 x 3 + 32 x 2

= 32 x (5+3+2)

= 32 x 10

= 320

2. Viết lại các giá trị biểu thức sau và tính:

a) 1535 chia 5 cộng 870

b) 250 nhân 3 trừ 195

c) 1562 chia 2 nhân 4

Hướng dẫn giải bài tập:

 1. 1535 : 5 + 870 = 307 + 870 = 1177
 2. 250 x 3 – 195 = 750 – 195 = 555
 3. 1562 : 2 x 4 = 781 x 4 = 3124
 4. Tính và so sánh các biểu thức sau rồi điền dấu “>,<,=” vào chỗ trống:
 5. 20 + 5 … 40 : 2 + 6
 6. 35 : (8 – 3) … 72 : 2 + 35 : 5

==> Xem thêm nội dung tại đây: Sách bài tập toán lớp 3 trang 61

Hướng dẫn giải bài tập:

 1. 20 + 5 = 25 < 40 : 2 + 6 = 20 + 6 = 26
 2. 35 : (8 – 3) = 35 : 5 = 7 < 72 : 2 + 35 : 5 = 36 + 7 = 43

Trên đây là toàn bộ thông tin về bài Tính giá trị của biểu thức lớp 3, các em có thể tham khảo và luyện tập thêm ở nhà để có thể hoàn thành tốt bài học này cũng như đạt kết quả cao trong những tiết học tiếp theo. bài kiểm tra sắp tới. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập.

Đăng ký ngay tại ==> Kien Guru <== để nhận những khóa học tốt nhất giúp trẻ phát triển tư duy trong học tập

Bạn thấy bài viết Lý thuyết và bài tập về tính giá trị biểu thức lớp 3 – Ngắn gọn và Dễ hiểu có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Lý thuyết và bài tập về tính giá trị biểu thức lớp 3 – Ngắn gọn và Dễ hiểu bên dưới để Trường THPT Nguyễn Quán Nho có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenquannho.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Quán Nho

Nhớ để nguồn bài viết này: Lý thuyết và bài tập về tính giá trị biểu thức lớp 3 – Ngắn gọn và Dễ hiểu của website thptnguyenquannho.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Lý thuyết và bài tập về tính giá trị biểu thức lớp 3 – Ngắn gọn và Dễ hiểu
Xem thêm bài viết hay:  Toán 9 ôn tập chương 1 đại số – Hướng dẫn tổng hợp kiến thức và giải bài tập – Hướng dẫn tổng hợp kiến thức và giải bài tập

Viết một bình luận