TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP XENLULOZƠ HÓA HỌC 9 CHO HỌC SINH

Bạn đang xem: TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP XENLULOZƠ HÓA HỌC 9 CHO HỌC SINH tại thptnguyenquannho.edu.vn

Giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ các kiến ​​thức về xenlulozơ, bài viết dưới đây sẽ tóm tắt chi tiết lý thuyết, hướng dẫn cụ thể Giải bài tập Hóa học 9 trang 158 và nội dung liên quan.

Mời các bạn cùng theo dõi.

Mục lục

1. KIẾN THỨC CẦN BIẾT VỀ xenlulozơ

Cellulose hay xenlulozơ là một hợp chất hữu cơ có nhiều trên trái đất, nó là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không mùi. Hóa chất này được nhà hóa học người Pháp Anselme Payen tìm ra vào năm 1838. Đến nay, xenlulozơ đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất công nghiệp. Sau đây KienGuru sẽ cùng các bạn tìm hiểu công thức, tính chất, ứng dụng và bài tập thực hành về chất quen thuộc này.

1.1. Cấu trúc phân tử

– Công thức phân tử: (C6H10O5)n

Cellulose là một polyme bao gồm các chuỗi β-glucose bằng các liên kết β-1,4-glycosid.

– Mỗi mắt xích C6H10O5 có 3 nhóm OH tự do nên công thức cấu tạo của xenlulozơ có thể viết là: [C6H7O2(OH)3]N

1.2. Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên

Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không mùi, không vị, không tan trong nước và các dung môi hữu cơ thông thường như benzen, ete.

– Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, bộ xương của thực vật

– Cellulose có nhiều trong bông (95 – 98%), đay, gai, tre (50 – 80%), gỗ (40 – 50%).

1.3. Tính chất hóa học

Tương tự như tinh bột, xenlulozơ không có tính khử; Khi thủy phân xenlulozơ đến cùng thì thu được glucozơ. Mỗi mắt xích C6H10O5 có 3 nhóm OH tự do nên xenlulozơ có tính chất của một ancol đa chức.

một. Phản ứng của polysacarit (thủy phân)

Xảy ra khi đun xenlulozơ với dung dịch axit vô cơ

hình ảnh từ 36547 3

– Phản ứng còn xảy ra nhờ enzim xenlulô (trong dạ dày trâu, bò…). Cơ thể con người không thể đồng hóa cellulose

b. Phản ứng của ancol đa chức

– Với HNO3/H2SO4 đặc (phản ứng este hóa):

hình ảnh từ 36547 4

– Xenlulozơ không phản ứng với Cu(OH)2 nhưng tan trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2 (nước Svayde) tạo ra chất lỏng nhớt dùng để sản xuất tơ đồng – amoniac.

1.4. Ứng dụng

– Xenlulozơ xantogenat được dùng để sản xuất tơ visco, tơ axetat, chế tạo thuốc súng không khói, chế tạo phim ảnh.

Cellulose thường được sử dụng trực tiếp hoặc làm thành giấy.

2. GIẢI BÀI TẬP HỖ TRỢ VỀ Xenlulozơ SGK Hóa 9 TRANG 158

Từ những kiến ​​thức về xenlulozơ trên, các em có thể vận dụng những kiến ​​thức đó để giải một số bài tập cơ bản trong sgk hóa học 9 sau đây.

2.1. Bài 1

Chọn từ đúng (xenlulozơ hoặc tinh bột) và điền vào chỗ trống:

a) Trong củ, quả, hạt chứa nhiều…

b) Thành phần chính của sợi bông, sợi gỗ, sợi lie là…

c) … là thức ăn của con người

Câu trả lời:

a) Trong củ, quả, hạt chứa nhiều tinh bột.

b) Thành phần chính của sợi bông, sợi gỗ, sợi nứa là xenlulozơ.

c) Tinh bột là thức ăn của con người.

2.2. Bài 2

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối nhỏ.

B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.

C. Xenlulozơ và tinh bột có cùng phân tử khối.

D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều lần so với tinh bột.

Câu trả lời:

Đáp án đúng :D.

2.3. bài 3

Nêu phương pháp hoá học nhận biết các chất rắn màu trắng sau:

a) Tinh bột, xenlulozơ, sacarozơ.

b) Tinh bột, glucozơ, saccarozơ.

Câu trả lời:

a) – Cho lần lượt các mẫu vào nước:

Chất tan trong nước là sucrose.

+ 2 chất khác là tinh bột và xenlulozơ

– Cho 2 chất còn lại phản ứng với dung dịch iot

+ Mẫu thử chuyển sang màu xanh là tinh bột, còn lại là xenlulozơ

b) – Cho mẫu thử hòa tan vào nước

Chất không tan là tinh bột.

2 chất còn lại tan trong nước là glucozơ và saccarozơ

– Cho 2 chất còn lại phản ứng với Ag2O trong dung dịch NH3 dư

+ Chất có phản ứng tráng gương (tạo màu sáng bạc ở thành ống nghiệm) là glucozơ, còn lại là sacarozơ.

PTHH: C6H12O6 + Ag2O Bài tập Hóa học lớp 9 |  giải lớp 9

C6H12O7 + 2Ag.

2.4. bài 4

Từ tinh bột người ta sản xuất rượu etylic qua hai giai đoạn:

a) (- C6H10O5 -)n → C6H12O6 hiệu suất 80%.

b) C6H12O6 → C2H5OH hiệu suất 75%.

Viết phương trình trong các bước trên. Tính khối lượng rượu etylic thu được từ 1 tấn tinh bột.

Câu trả lời:

Phương trình phản ứng hóa học:

( -C6H10O5– )n + nH2O → nC6H12O6

1 mol 1 mol

⇒ 162n tấn ( -C6H10O5– )n tạo ra 180n tấn nC6H12O6

Vì với hiệu suất 80% nên khối lượng glucozơ thu được từ 1 tấn tinh bột là:

hình ảnh từ 36547 6

Phương trình phản ứng của rượu etylic:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

1mol 2mol

8/9 tấn? tấn

⇒ 180 tấn C6H12O6 tạo ra 2. 46 = 92 tấn C2H5OH

Vì hiệu suất là 75% nên khối lượng ancol etylic thu được là:

hình ảnh từ 36547 7

= 0,341 tấn.

3. BÀI TẬP TỔNG HỢP

Với phần hỗ trợ giải bài tập về xenlulozơ trên đây, các bạn đã nắm được phương pháp và cách giải cụ thể rồi phải không? Và để vận dụng nhuần nhuyễn hơn những kiến ​​thức đã học, chúng ta hãy cùng nhau giải các bài tập liên quan trong môn học này nhé!

3.1. Câu hỏi 1

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để thu được 29,7kg xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất axit là 90%). Giá trị của m là

A. 30. B. 10. C.21. D.42.

Đáp án: BỎ

[C6H7O2(OH)3]n + 3n HNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

hình ảnh từ 36547 8

3.2. câu 2

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử lượng thấp

B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột

C. Xenlulozơ và tinh bột có cùng phân tử khối

D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của

Cellulose lớn hơn nhiều so với tinh bột

=> Chọn câu DỄ

3.3. câu 3

Để nhận biết 3 chất bột màu trắng: Tinh bột, Xenlulozơ, Saccarozơ ta có thể tiến hành

Theo thứ tự sau:

A. Hoà tan vào nước, dùng vài giọt dd H2SO4, đun nóng, dùng dd AgNO3, NH3

B. Hòa tan trong nước, dùng iốt

C. Dùng vài giọt H2SO4 đun nóng, dùng dd AgNO3 trong NH3

D. Dùng iot, dùng dd AgNO3 trong NH3

=> Chọn câu HỦY

3.4. câu 4

Để sản xuất 59,4kg xenlulozơ trinitrat với hiệu suất phản ứng là 90% thì thể tích

dd HNO3 99,67%(D=1,52g/ml) cần dùng là:

A. 27,23l B. 27,732l C.28l D.29,5l

=> Chọn câu HỦY

3.5. câu hỏi 5

Trong một nhà máy rượu, người ta dùng mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất

rượu biết hiệu suất quá trình 70%. Để sản xuất 1 tấn rượu etylic thì khối lượng mùn cưa

để sử dụng là:

A.500Kg B. 5051kg C. 6000kg D.5031kg

=> Chọn câu DỄ

3.6. câu 6

Sự khác biệt giữa Tinh bột và Cellulose là gì?

A.Đặc điểm của phản ứng thủy phân

B. Hòa tan trong nước

C.Về thành phần phân tử

D.Về cấu trúc mạch phân tử

=> Chọn câu DỄ

3.7. câu 7

Tính chất đặc trưng của xenlulozơ là:

một. chất rắn

b. Trắng

c. Hòa tan trong dung môi hữu cơ

đ. cấu trúc thẳng

đ. Khi thủy phân tạo thành glucozơ

f. Tham gia phản ứng este hóa với axit

g. Dễ dàng điều chế từ dầu mỏ

Tính chất nào đúng?

A. 1,2,3,4,5,6 B. 1,3,5

C. 2.4.6.7 D. Tất cả

IV. PHẦN KẾT LUẬN

Bài viết trên đã cung cấp đầy đủ thông tin về công thức, tính chất, ứng dụng và một số bài tập thực hành của xenlulozơ – một chất vô cùng phổ biến xung quanh chúng ta.

Cùng KienGuru theo dõi để biết thêm nhiều kiến ​​thức bổ ích xoay quanh môn Hóa, Toán, Lý… nhé!

Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

Bạn thấy bài viết TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP XENLULOZƠ HÓA HỌC 9 CHO HỌC SINH có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP XENLULOZƠ HÓA HỌC 9 CHO HỌC SINH bên dưới để Trường THPT Nguyễn Quán Nho có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenquannho.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Quán Nho

Nhớ để nguồn bài viết này: TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP XENLULOZƠ HÓA HỌC 9 CHO HỌC SINH của website thptnguyenquannho.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP XENLULOZƠ HÓA HỌC 9 CHO HỌC SINH
Xem thêm bài viết hay:  Bài 39 trang 123 SGK toán 9 tập 1 – Ôn tập lý thuyết và giải bài tập

Viết một bình luận