Top 3 bài Phân tích bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác hay nhất – Ngữ văn lớp 11

Đề bài: Viết bài văn phân tích ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Frederick Engels (1820 – 1895), là triết gia người Đức, nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong trào công nhân, bạn thân của Các Mác. Người đã góp phần quan trọng vào học thuyết chủ nghĩa cộng sản khoa học, mở đường cho nhân loại bước vào thời kỳ mới xã hội chủ nghĩa.

Văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác là bài điếu văn do Ph.Ăngghen viết và đọc trước mộ Mác, ngày 14 tháng 3 năm 1895. Có thể coi đây là bản tóm tắt toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của nhà lãnh đạo kiệt xuất Các Mác. Điều đáng chú ý là bài điếu văn của Engels là sự đánh giá của một vĩ nhân về một vĩ nhân.

Bài văn gồm bảy đoạn, không kể câu cuối, có thể chia làm ba đoạn. Phần mở đầu là hai đoạn văn ngắn 1 và 2: Thời gian, không gian liên quan đến sự ra đi của Mác. Các đoạn 3, 4, 5 và 6 là phần trọng tâm, tổng kết ba cống hiến vĩ đại của Các Mác đối với giai cấp vô sản toàn thế giới. Đoạn 7 và câu cuối cùng là kết bài: Khẳng định giá trị chung của những đóng góp của Các Mác là hướng tới mục tiêu chung là phục vụ nhân loại.

Mở đầu bài điếu văn, Ph.Ăngghen đã chỉ ra giờ phút qua đời của Các Mác (1818-1883), nhà triết học và lý luận chính trị vĩ đại người Đức, nhà lãnh đạo thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. di chuyển khắp thế giới bằng tiếng nói hoài niệm: Vào chiều ngày 14 tháng 3, lúc 3 giờ 15 phút, nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thời hiện đại đã ngừng suy nghĩ. Mác đi vào cõi vĩnh hằng như một giấc ngủ êm đềm – nhưng là giấc ngủ ngàn thu. Ăng-ghen đánh giá cao đóng góp to lớn của Mác và bày tỏ niềm đau thương, tiếc thương vô hạn của giai cấp vô sản trước sự mất mát to lớn không gì bù đắp được: Sự ra đi của người đó là một sự mất mát. sự mất mát khôn lường đối với giai cấp vô sản đang đấu tranh ở châu Âu và châu Mỹ, đối với khoa học và lịch sử. Sau đó, người ta sẽ cảm thấy sự trống rỗng do cái chết của con người vĩ đại đó.

Tiếp theo, tác giả lần lượt chỉ ra ba cống hiến vĩ đại của Các Mác. Đóng góp thứ nhất: Mác đã phát hiện ra quy luật phát triển của xã hội loài người là trong mỗi thời kỳ lịch sử, cơ sở hạ tầng cơ bản (sản xuất tư liệu sinh hoạt vật chất trực tiếp, trình độ phát triển kinh tế,…) quyết định kiến ​​trúc thượng tầng (thể chế nhà nước, tôn giáo). , Mỹ thuật,…). Điều này hoàn toàn trái ngược với quan niệm của nhiều người trước đây cho rằng kiến ​​trúc thượng tầng quyết định cơ sở hạ tầng. Ăng-ghen đã tóm tắt quy luật này bằng những từ ngữ rất cụ thể và dễ hiểu:

Một sự thật đơn giản đã bị bao phủ bởi các tầng ý tưởng cho đến ngày nay là con người trước tiên cần có cơm ăn, áo mặc và chỗ ở, sau đó mới có thể làm công việc chính trị. chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo, v.v.; do đó, việc sản xuất ra những tư liệu trực tiếp của đời sống vật chất và mỗi giai đoạn phát triển kinh tế nhất định của một dân tộc hay một thời đại đều tạo cơ sở cho sự phát triển của thể chế nhà nước, quan điểm pháp luật, nghệ thuật và cả tôn giáo, vì vậy cần phải bắt đầu từ cơ sở đó mà giải thích những cái khác chứ không phải ngược lại như lâu nay người ta vẫn làm.

Xem thêm bài viết hay:  Kể tóm tắt truyện Ếch ngồi đáy giếng hay nhất - Văn mẫu lớp 6

Để nêu bật đóng góp của C.Mác trong lĩnh vực khoa học xã hội, Ph.Ăngghen đã so sánh với đóng góp của nhà bác học nổi tiếng Đác-uyn trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Ăng-ghen đánh giá cao đóng góp của C.Mác là có giá trị to lớn, giống như việc Đác-uyn phát hiện ra quy luật phát triển của giới hữu cơ, phát hiện ra sự phát triển và tiến hóa của các loài trên cơ sở chọn lọc tự nhiên và đấu tranh sinh tồn.

Cống hiến vĩ đại thứ hai của Mác là việc phát hiện ra giá trị thặng dư, quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa:

Nhưng không chỉ vậy. Mác cũng tìm ra những quy luật vận động cụ thể của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức sản xuất đó tạo ra. Với việc phát hiện ra giá trị thặng dư trong lĩnh vực này, ngay lập tức một tia sáng xuất hiện, trong khi tất cả các công trình trước đây của các nhà kinh tế học tư sản cũng như của các nhà phê bình xã hội chủ nghĩa. nghĩa là mò mẫm trong bóng tối.

Vậy giá trị còn lại là gì?

Theo phân tích của Marx, giá trị thặng dư là phần giá trị dôi ra ở một sản phẩm so với số tiền bỏ ra để tạo ra sản phẩm đó. Chi phí bao gồm tiền mua nguyên vật liệu, chi phí hao mòn máy móc, tiền lương công nhân làm việc và phục hồi sức lao động. Tuy nhiên, nhà tư bản có nhiều cách như kéo dài thời giờ làm việc hoặc tăng cường độ lao động của công nhân làm cho sản phẩm thu được nhiều hơn, lợi nhuận cao hơn. Giá trị thặng dư là sức lao động của công nhân bị nhà tư bản bóc lột.

Cống hiến vĩ đại thứ ba của Các Mác là ông không dừng lại ở lý luận mà đã chuyển thành hành động cách mạng. Ăng-ghen khẳng định đây là đóng góp quan trọng nhất trong ba đóng góp của Mác nên tác giả đã dành nhiều đoạn để viết về đóng góp này:

Con người khoa học là thế đấy. Nhưng đó hoàn toàn không phải là điều chủ yếu về Marx. Khoa học đối với Mác là động lực lịch sử, động lực cách mạng. Mỗi phát hiện mới trong bất kỳ khoa học lý luận nào, đôi khi ngay cả khi ứng dụng của nó vào thực tiễn chưa rõ ràng ngay lập tức, có thể mang lại cho Marx một niềm vui thực sự, nhưng niềm vui của ông vẫn rất thấp. thậm chí còn vĩ đại hơn khi khám phá đó nhanh chóng có tác động mang tính cách mạng đối với ngành công nghiệp, cắt giảm sự phát triển của lịch sử nói chung.

Xem thêm bài viết hay:  Top 5 cách mở bài Phân tích bức tranh thiên nhiên tứ bình trong bài Việt Bắc hay nhất

Vì trước hết Mác là một nhà cách mạng. Bằng cách này hay cách khác, tham gia đánh đổ xã ​​hội tư sản và các thiết chế nhà nước do nó xây dựng, tham gia vào sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản hiện đại mà Người là người đầu tiên đưa ra thế giới. Giai cấp đó ý thức được thân phận và yêu cầu của mình, ý thức được những điều kiện để tự giải thoát, đó thực sự là sứ mệnh gần gũi của đời mình. Chiến đấu là một hành động tự nhiên của Marx. Và Các Mác đã chiến đấu một cách say mê, kiên cường và có kết quả, […] dẫn đến sự ra đời của Đại liên hiệp công nhân quốc tế […]đó là sự nghiệp mà bất cứ ai gây dựng được đều tự hào, ngay cả khi người đó không làm gì hơn.

Ở phần này, Ăng-ghen khẳng định tài năng của Các Mác ở hai khía cạnh: con người của phát minh, khám phá và con người của hành động thực tiễn.

Bằng những lời lẽ chân thành và rất khách quan, Ph.Ăngghen đã dựng lên một tượng đài sừng sững bằng ngôn ngữ của Các Mác – con người bất tử. Marx đã tham gia lật đổ xã ​​hội tư sản và các thể chế nhà nước do nó xây dựng. Mác đã tham gia vào sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản hiện đại, mà ông là người đầu tiên mang lại cho giai cấp đó ý thức về địa vị và những yêu cầu của nó, ý thức về những điều kiện để tự giải phóng. Như vậy, Mác kiên quyết phản đối cường quyền và bất công trong xã hội; đồng thời bảo vệ, bênh vực người lao động, tạo cho họ niềm tin, khát vọng đấu tranh hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai. Những cống hiến của Các Mác phục vụ cho sự tiến bộ của nhân loại nói chung.

Khi đề cập đến đóng góp thứ ba của Mác, Ăng-ghen tách làm hai đoạn nhỏ: Đoạn 1 khẳng định Mác là một nhà khoa học với những khám phá mới ảnh hưởng đến lịch sử phát triển xã hội loài người. Đoạn 2 khẳng định Mác là một nhà cách mạng. Mác đã tổ chức và vận động giai cấp công nhân vùng lên giải phóng và lật đổ xã ​​hội tư bản. Một điều đặc biệt là ở C.Mác có mối quan hệ biện chứng giữa khoa học và cách mạng: Khoa học đối với C.Mác là động lực lịch sử, lực lượng cách mạng. Mác là nhà khoa học, nhưng trước hết ông cũng là nhà cách mạng: Đấu tranh là hoạt động tự nhiên của Mác. Ông cũng là người đầu tiên cho giai cấp vô sản ý thức về địa vị và yêu sách của mình.

Xem thêm bài viết hay:  [Năm 2022] Mùa xuân là tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân xem nhiều nhất

Đoạn văn có sức thuyết phục lớn vì Ph.Ăngghen đã sử dụng thành công các biện pháp nghệ thuật trong bài văn lập luận như cách lập luận tăng tiến và cách lập luận logic, mạch lạc giúp người đọc nhận ra rõ nét những đóng góp của mình. của Mac. Những cống hiến sau lớn hơn và vĩ đại hơn những cống hiến trước. Sau lời cống hiến thứ nhất, để mở đầu cho lời giới thiệu thứ hai, tác giả dùng câu mở đầu: Nhưng không chỉ có thế, hoặc một câu chuyển tiếp: Nhưng đó không phải là điều chủ yếu để Mác ra đi. đi đến khẳng định: Khoa học đối với C.Mác là động lực lịch sử, lực lượng cách mạng và C.Mác là nhà cách mạng chân chính.

Kết thúc, Ph.Ăngghen một lần nữa khẳng định tên tuổi và sự nghiệp của Các Mác là bất tử, khẳng định lòng kính trọng, ngưỡng mộ sâu sắc và niềm tiếc thương vô hạn đối với Các Mác. Vì Mác đã đứng về phía nhân loại tiến bộ, giai cấp vô sản toàn thế giới để bảo vệ lợi ích của họ: Chính vì thế Mác là người bị căm ghét nhất và bị vu khống nhiều nhất trong thời đại của mình. người đàn ông tuyệt vời. Các chính phủ – cả chuyên chế lẫn cộng hòa – trục xuất ông, giai cấp tư sản – cả bảo thủ và cực đoan – thi nhau vu khống, nguyền rủa ông. Marx gạt tất cả những điều đó sang một bên, coi nó như mạng nhện, phớt lờ nó và chỉ phản hồi khi thật cần thiết. Và ông đã mất, hàng triệu người cộng tác cách mạng với ông khắp Âu Mỹ, khắp vùng mỏ Siberi cho đến Califonia, những người tôn kính, yêu mến, thương tiếc. bạn, và tôi có thể mạnh dạn nói rằng bạn có thể có nhiều kẻ thù, nhưng chưa chắc sẽ có kẻ thù của riêng bạn.

Tên tuổi và sự nghiệp của ông sống mãi!

Trong suốt cuộc đời của mình, Các Mác đã dũng cảm chống lại bất công, cường quyền và bạo ngược; bênh vực người lao động, người cùng khổ. Các Mác đã cho họ niềm tin vào hạnh phúc trong một thế giới mới, một thế giới mà người lao động thực sự là người làm chủ xã hội. Hoạt động của Các Mác không phải vì lợi ích cá nhân mà vì lợi ích của cả nhân loại. Do đó: …bạn có thể có nhiều kẻ thù, nhưng bạn có thể không có kẻ thù của riêng mình.

Bài điếu văn của Engels đọc trước mộ Mác là một bài văn mẫu mực. Ăng-ghen khẳng định ba cống hiến vĩ đại của Mác cho sự phát triển của xã hội loài người. Những cống hiến của Các Mác là tài sản tinh thần chung vô giá của nhân loại. Nó không chỉ có giá trị lý luận mà còn có giá trị hành động, góp phần soi đường cho nhân loại không ngừng tiến lên.

Xem thêm các bài văn mẫu về phân tích và lập dàn ý tác phẩm lớp 11:

ba-xây-khai-vi-dai-cua-cac-mac.jsp

Các bộ đề lớp 11 khác

Viết một bình luận