Top 5 cách mở bài Phân tích tác phẩm Mấy ý nghĩ về thơ hay nhất

Đề bài: Phân tích tác phẩm “Những suy nghĩ về thơ” của Nguyễn Đình Thi.

Cách mở bài Phân tích tác phẩm Mấy suy nghĩ về thơ 1

Nguyễn Đình Thi (1924 – 2003) là một trí thức yêu nước, từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo công cuộc văn hóa Việt Nam. Nguyễn Đình Thi hoạt động trên nhiều lĩnh vực như làm thơ, biên khảo thơ, viết lý luận phê bình, viết kịch bản văn học, sáng tác ca khúc. Về thơ ông để lại nhiều ấn tượng với nhiều bài thơ hay và ý nghĩa. “Vài suy nghĩ về thơ” được Nguyễn Đình Thi viết ngày 12-9-1949 tại chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp, nội dung chính là những ý kiến, nhận xét của tác giả về thơ đương đại.

Cách mở bài Phân tích tác phẩm Mấy suy nghĩ về thơ 2

“Vài suy nghĩ về thơ” được Nguyễn Đình Thi viết ngày 12-9-1949 tại chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống Pháp. “Suy nghĩ về thơ” là những ý kiến, nhận xét của tác giả về thơ đương đại.

Cách mở bài Phân tích tác phẩm Mấy suy nghĩ về thơ 3

Nguyễn Đình Thi (1924-2003) tại Luang Prabang (Lào) gốc Hà Nội, Việt Nam. Thuở nhỏ, ông sống cùng gia đình tại Lào cho đến năm 1931 mới cùng gia đình trở về Việt Nam. Năm 1941, ông tham gia hoạt động cách mạng và giữ nhiều trọng trách trong Hội Văn học Nghệ thuật, sau này là Hội Nhà văn Việt Nam. Nhắc đến Nguyễn Đình Thi là nhắc đến một nghệ sĩ đa tài, một nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học lỗi lạc. Ở lĩnh vực nào ông cũng để lại những cống hiến đáng ngờ cho hậu thế. Trong đó có tiểu luận “Vài suy nghĩ về thơ” là một trong những tác phẩm để đời của Nguyễn Đình Thi.

Xem thêm bài viết hay:  Bức tranh thiên nhiên trong bài thơ Tràng giang

Cách mở bài Phân tích tác phẩm Mấy suy nghĩ về thơ văn 4

Tiểu luận “Vài suy nghĩ về thơ” trình bày những suy nghĩ, quan điểm, đề xuất độc đáo, mới lạ của tác giả Nguyễn Đình Thi về thơ. Nhà văn khẳng định thơ là tâm hồn, là tiếng nói tình cảm của con người. Tuy nhiên, đó phải là một tâm hồn có chiều sâu tư tưởng, và phải được thể hiện qua hình ảnh, qua âm nhạc, nhịp điệu và ngôn ngữ.

Cách mở bài Phân tích tác phẩm Mấy suy nghĩ về thơ 5

Tháng 9-1949, có một sự kiện văn hóa nổi bật: Hội nghị tranh luận văn nghệ tại Việt Bắc nhằm cổ động phong trào sáng tác văn nghệ theo đường lối của Đảng phục vụ nhân dân và phong trào kháng chiến. kháng chiến chống Pháp. Cùng với kịch Lộng Chương và tùy bút Nguyễn Tuân, hội thảo còn tranh luận về thơ Nguyễn Đình Thi và mở rộng một số vấn đề về quan niệm thơ. Nguyễn Đình Thi bày tỏ quan điểm về thơ trong bài “Vài suy nghĩ về thơ” đăng trên Văn học số 10 – 1949. Bài viết này của Nguyễn Đình Thi nêu lên những quan niệm mới, sâu sắc về thơ. thơ gồm những suy nghĩ, đề xuất của tác giả có thể gọi là táo bạo trong bối cảnh năm 1949 lúc bấy giờ.

Giới thiệu về kênh Youtube

Các bộ đề lớp 12 khác

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn Phân tích bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt hay nhất

Viết một bình luận