Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính

Bạn đang xem: Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính tại thptnguyenquannho.edu.vn

KIỂM TRA CẤU TRÚC MÁY TÍNH

Câu 1: Trong kiến ​​trúc xử lý 4 bit. Thanh ghi MBR làm gì? Một. Đọc dữ liệu từ các ô nhớ trong bộ nhớb. Ghi dữ liệu vào bộ nhớ. Đọc địa chỉ của một ô nhớ d. Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bộ nhớ

Câu 2: Trong kiến ​​trúc xử lý 4 bit. Thanh ghi MAR làm gì? Một. Đọc địa chỉ của một ô nhớ b. Ghi dữ liệu vào bộ nhớ. Đọc dữ liệu từ ô trong bộ nhớ d. Tín hiệu đọc dữ liệu từ một ô nhớ trong bộ nhớ

Câu 3: Những loại bus nào được sử dụng trong kiến ​​trúc I/O của máy tính số: a. Cả ba loại Bus: Dữ liệu, Địa chỉ, Điều khiển b. Địa chỉ xe buýt. Bus điều khiển d. xe buýt dữ liệu

Câu 4: Loại bus nào làm nhiệm vụ điều khiển các tín hiệu đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớ: a. Thanh cái điều khiểnb. Địa chỉ xe buýt. Bus dữ liệu d. Bus địa chỉ và bus điều khiển

Câu 5: Loại bus nào làm nhiệm vụ đọc/ghi dữ liệu giữa chip vi xử lý và bộ nhớ. Bus dữ liệub. Địa chỉ xe buýt. Bus điều khiển d. Bus địa chỉ và bus điều khiển

Câu 6: Trong khối kiến ​​trúc máy tính 4 bit. Khối nào thực hiện nhiệm vụ con trỏ lệnh a. khối IDb. khối MBRC. khối Bộ NN&PTNT. khối CU

Câu 7: Trong kiến ​​trúc vi xử lý 16 bit. Cặp thanh ghi nào quản lý hoạt động của Stack.a. SS: SPb. CS: IPc. BP: SPd. ĐS:SI

Câu 8: Trong kiến ​​trúc vi xử lý 16 bit. Thanh ghi SP làm gì? Một. Trỏ tới đỉnh Stackb. Chỉ vào dưới cùng của Stackc. Trỏ tới địa chỉ con trỏ lệnh d. Trỏ tới địa chỉ Offset của lệnh

Câu 9: Trong kiến ​​trúc vi xử lý 16 bit. Đăng ký IP làm gì? Một. Trỏ tới địa chỉ offset của lệnh b. Chỉ vào dưới cùng của Stackc. Trỏ tới địa chỉ con trỏ lệnh d. Trỏ tới đỉnh Stack

Câu 10: Nếu địa chỉ đỉnh của ngăn xếp trong kiến ​​trúc 16 bit là FFEE thì sau khi thực hiện lệnh sau: PUSH AXPUSH BX, giá trị của đỉnh ngăn xếp là bao nhiêu: a. FFEb. FFEcc. FFEd. FFEB

Câu 11: Trong kiến ​​trúc xử lý 16-bit. Cặp thanh ghi CS:IP làm gì? Một. Trỏ tới địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong lệnh b. Trỏ tới địa chỉ offset của lệnh c. Trỏ đến địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn dữ liệu d. Trỏ tới địa chỉ offset của đoạn dữ liệu

Câu 12: Trong kiến ​​trúc xử lý 16bits. Cặp thanh ghi DS:DI làm gì? Một. Trỏ tới địa chỉ SEGMENT trong đoạn dữ liệu đích b. Trỏ tới địa chỉ SEGMENT của ô nhớ trong đoạn dữ liệu nguồn. Trỏ tới địa chỉ offset của ô nhớ trong đoạn dữ liệu d. Trỏ tới địa chỉ offset của đoạn dữ liệu

Câu 13: Trong kiến ​​trúc xử lý 16bits. Cặp thanh ghi DS:SI làm gì? Một. Trỏ tới địa chỉ ĐOẠN của ô nhớ trong đoạn dữ liệu nguồn b. Trỏ tới địa chỉ SEGMENT của ô trong đoạn dữ liệu đích. Trỏ tới địa chỉ offset của ô nhớ trong đoạn dữ liệu d. Trỏ tới địa chỉ offset của đoạn dữ liệu

Câu 14: Chức năng của khối ALU trong kiến ​​trúc vi xử lý 16bits là: a. Thực hiện các phép tính logic và toán học b. Thực hiện giải mã lệnh. Thực hiện lệnh đếm d. Nó là một cấu trúc lưu trữ các hướng dẫn trong quá trình giải mã hướng dẫn

Câu 15: Chức năng của khối ID trong kiến ​​trúc vi xử lý 16bits là: a. Thực hiện giải mã lệnh b. Thực hiện các phép tính logic và toán học. Thực hiện lệnh đếm d. Nó là một cấu trúc lưu trữ các hướng dẫn trong quá trình giải mã hướng dẫn

Câu 16: Chức năng của khối EU trong kiến ​​trúc vi xử lý 16bitsa. Thực hiện các lệnh đã giải mã b. Giải mã hướng dẫn đọc từ bộ nhớ. Thực hiện các phép tính logic. Thực hiện các phép tính số học

Tải tài liệu để biết thêm chi tiết

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Bạn thấy bài viết Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính bên dưới để Trường THPT Nguyễn Quán Nho có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenquannho.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Quán Nho

Nhớ để nguồn bài viết này: Trắc nghiệm môn Cấu tạo máy tính của website thptnguyenquannho.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi cực hay

Viết một bình luận